20 biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/4/2023

Ngày 28/3/2023, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và sửa đổi Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020.

Theo đó, Quyết định 490/QĐ-BHXH sẽ bãi bỏ các biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/4/2023. Cụ thể như sau:

20 biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/4/2023

20 biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/4/2023

Cụ thể tại khoản 4 Điều 4 Quyết định 490/QĐ-BHXH, các biểu mẫu được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/4/2023, bao gồm các biểu mẫu như sau:

 

Bãi bỏ mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

1

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

C03-TS

2

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

C06-TS

3

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

C07-TS

4

Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao động

C14-TS

5

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

S04-TS

6

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

S05-TS

7

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

S06-TS

8

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

S07-TS

9

Danh sách truy thu cộng nối thời gian

B04a-TS

10

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

B04b-TS

11

Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

K01-TS

12

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

K02-TS

13

Danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04a-TS

14

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

D04b-TS

15

Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động

D04c-TS

16

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

D04d-TS

17

Báo cáo Tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04k-TS

18

Bảng kê thông tin

D01-TS

 

Bãi bỏ mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

1

Báo cáo chi tiết lao động tại các đơn vị phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, tạm ngừng hoạt động

B12-TS

2

Danh sách đơn vị phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động

B12a-TS

Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu khác về BHXH, BHYT, BHTN

Theo đó, một số biểu mẫu đang sử dụng tại Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:

* Đối với biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH (Mục II Phụ lục V)

Sửa đổi, bổ sung 02 biểu mẫu sau đây:

– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS)

– Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT (Mẫu C16-TS)

* Đối với biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH (Mục III Phụ lục V)

Sửa đổi, bổ sung 31 biểu mẫu sau đây:

III

Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

1

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

TK1-TS

2

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

TK3-TS

3

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

D03-TS

4

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

D05-TS

5

Chi tiết số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia

C69a-HD

6

Tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

C69b-HD

7

Tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

C69c-HD

8

Tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

C69d-HD

9

Bảng phân bổ chi tiết số đã thu BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia

C83a-HD

10

Tổng hợp phân bổ số đã thu BHXH, BHYT, BHTN

C83b-HD

11

Tổng hợp phân bổ số đã thu BHXH, BHYT, BHTN

C83c-HD

12

Tổng hợp phân bổ số đã thu BHXH, BHYT, BHTN

C83d-HD

13

Bảng chi tiết trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11a-TS

14

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11b-TS

15

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11c-TS

16

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11d-TS

17

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12b-TS

18

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12c-TS

19

Bảng tổng hợp trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12d-TS

20

Báo cáo chi tiết đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03-TSH

21

Báo cáo chi tiết đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03-TST

22

Báo cáo chi tiết đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03-TSW

23

Báo cáo tổng hợp Tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03a-TSH

24

Báo cáo tổng hợp Tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03a-TST

25

Báo cáo tổng hợp Tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03a-TSW

26

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B06-TSH

27

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B06-TST

28

Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B06-TSW

29

Bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện NSNN hỗ trợ

B09-TSH

30

Bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện NSNN hỗ trợ

B09-TST

31

Bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện NSNN hỗ trợ

B09-TSW

KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ 

TRỌN GÓI BÁCH KHOA

VPGD: Phòng 503 Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline:  098.554.7782

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí