Cách lập và nộp tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất

“Cách lập và nộp tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất. Kế toán Bách Khoa mong rằng những kiến thức đưa ra trong bài viết sau sẽ giúp kế toán thực hiện kê khai tờ khai GTGT mẫu số 01/GTGT này được tốt hơn.

1. Quy định mới của tờ khai thuế GTGT 01/GTGT  theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

 Tờ khai 01/GTGT mới nhất được áp dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  • Tờ khai Thuế GTGT mới nhất gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi được kê khai đúng quy định, Luật thuế, có ký tên/ký điện tử của người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý, từ kỳ thuế 2022, mẫu tờ khai 01/GTGT có nhiều sự thay đổi theo thông tư 80/TT-BTC so với mẫu tờ khai cũ được ban hành trước đó, cụ thể với các chỉ tiêu sau:

–  Chỉ tiêu [01a] được thêm cho phù hợp với quy định khai riêng một số hoạt
động theo NĐ 126/2020/NĐ-CP

– Chỉ tiêu [23a], [24a] được thêm để cung cấp thông tin về số thuế VAT đã nộp
khi nhập khẩu và đối chiếu với dữ liệu hải quan, giúp CQT kiểm soát việc kê
khai của NTT chính xác, kịp thời.

–  Chỉ tiêu [39a] được thêm với mục tiêu khai riêng thuế VAT trong các Trường
hợp sau:

  • Thuế GTGT  được khấu trừ chưa đề nghị hoàn từ dự án đầu tư cho NNT khấu trừ tiếp khi dự án đầu tư đi vào hoạt động; 
  • Thuế GTGT được khấu trừ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khi dừng hoạt động…

Chỉ tiêu [39] “Thuế GTGT  đã nộp ở địa phương khác của hoạt động
kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh” được loại bỏ theo quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số
80/2021/TT-BTC, với mục tiêu xử lý tình trạng chuyển thuế đã nộp thành số thuế còn được khấu trừ.

2. Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Lưu ý nên cập nhật phiên bản
phần mềm HTKK mới nhất, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Chọn: “Thuế giá trị gia tăng
-> Chọn: “Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021)”
-> Chọn Cơ quan thuế cấp Cục “CQT cấp Cục” -> Là Cục thuế Tỉnh/Thành nơi DN đăng ký kinh doanh.
-> Chọn Cơ quan thuế nơi nộp “CQT nơi nộp” -> Là chi cục thuế Quận/huyện nơi DN đăng ký kinh doanh.
-> Chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý.
-> Chọn kỳ tính thuế: “Tháng/quý, năm” (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

-> Chọn các phụ lục nếu có (VD: Trường hợp kê khai thuế GTGT vãng
lai, trường hợp DN được giảm thuế GTGT …)
, còn nếu là những DN thông
thường sẽ không cần chọn Phụ lục, các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai
thôi nhé
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:

 

Cách lập và nộp tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất Huong dan cach lap va nop to khai thue gtgt 01 gtgt theo thong tu 80 2021 tt btc 2

 

 –
Sau khi các bạn ấn “
Đồng ý” màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

 

Huong dan cach lap va nop to khai thue gtgt 01 gtgt theo thong tu 80 2021 tt btc 3

 

 

Bước 2: Cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT khấu trừ:

Cách kê khai hóa đơn đầu vào trên tờ khai 01/GTGT:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: – Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

  +) Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu (các bạn phải kiểm tra Chỉ tiêu 43 của Tờ khai lần đầu kỳ trước số liệu như nào) => Nếu phần mềm HTKK không nhảy số liệu sang thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: – Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. 

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [23a]: – Giá trị của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trong kỳ chưa có thuế GTGT. 

Chỉ tiêu [24a]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng
hóa, dịch vụ nhập khẩu (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch
vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừcụ thể xem dưới đây nhé:

 Cách kê khai hóa đơn đầu ra trên tờ khai 01/GTGT:

– Các bạn cần phải xác định được DN sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế bao nhiêu % để kê khai cho chính xác nhé, có 5 trường hợp: Không chịu thuếThuế suất 0%Thuế suất 5%Thuế suất 10%Không phải tính nộp thuếcụ thể như sau:

Xem thêm:  Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
– Số liệu ghi vào mã số này là: 
Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ
không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
– Số liệu ghi vào mã số này là: 
Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Xem thêm: Các mức thuế suất thuế GTGT năm 2023? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất GTGT 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
– Số liệu ghi vào mã số này là: 
Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Xem thêm: Các mức thuế suất thuế GTGT năm 2023? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10% – Công ty TNHH dịch vụ kế toán Bách Khoa (ketoanbachkhoa.vn)

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
– Số liệu ghi vào mã số này là: 
Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Xem thêm: Các mức thuế suất thuế GTGT năm 2023? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10% – Công ty TNHH dịch vụ kế toán Bách Khoa (ketoanbachkhoa.vn)

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:
– Số liệu ghi vào mã số này là: 
Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ
không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

– Sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong ->
Nếu xuất hiện 
Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.


Ví dụ 1: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT quý 1/2023.
– Nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của Qúy 4/2022 -> Nên phải
vào tờ khai 
Qúy 4/2022 để kê khai bổ sung điều chỉnh.
=> Sau khi kê khai bổ sung xong thì trên “Phụ lục KHBS” xuất hiện 
Chỉ tiêu [43]: (2.000.000), nằm trong ngoặc -> Tức là số âm (giảm
số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau
).
-> 
Như vậy bạn sẽ nhập 2.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của Qúy 1/2023.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
– Tức là: Sau khi kê khai bổ sung xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS là số dương (Tức là: Không nằm trong ngoặc đơn) -> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT quý 1/2023.
– Nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của Qúy 4/2022 -> Nên phải
vào tờ khai 
Qúy 4/2022 để kê khai bổ sung điều chỉnh.

– Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai thì trên Phụ lục KHBS xuất
hiện 
Chỉ tiêu 43: 2.000.000 (Không nằm trong ngoặc đơn tức là số dương)
-> 
Như vậy bạn sẽ nhập 2.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai Quý 1/2023.

 Chỉ tiêu [40] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:
– Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
 – Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a]. 

Cuối cùng: Các bạn quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phải nộp số tiền thuế này cho cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

————————————————————————————————-
 

– Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn không hiểu, các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể nhé!

 -> Tiếp đó, nếu xuất hiện Chỉ tiêu 40 thì phải nộp tiền thuế nhé!

3. Cách nộp tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế

Sau khi đã kê khai xong các Chỉ tiêu trên Tờ khai, các bạn kết xuất XML rồi vào trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT qua mạng
với các bước sau:

Huong dan cach lap va nop to khai thue gtgt 01 gtgt theo thong tu 80 2021 tt btc 4 

 Bước 1: NNT đăng nhập vào trang website cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.
– Bước 2: Tải tờ khai thuế XML lên hệ thống.
– Bước 3: Nhấn ký điện tử.
– Bước 4: Nhấn nút Nộp tờ khai
– Bước 5: Chọn“Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã được gửi hay chưa.


Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Cách lập và nộp tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC mới nhất. Kế toán Bách Khoa mong rằng những kiến thức đưa ra trong bài viết sẽ giúp kế toán thực hiện kê khai tờ khai GTGT mẫu số 01/GTGT này được tốt hơn. Mọi vướng mắc các bạn vui lòng liên hệ.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI BÁCH KHOA

VPGD: Phòng 503 Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline:  098.554.7782

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí