Chia sẻ cách dùng một số hàm Excel trong kế toán bán hàng

Đánh giá bài viết

Chia sẻ cách dùng Một số hàm Excel trong kế toán bán hàng.

hàm excel trong kế toánChia sẻ cách dùng Một số hàm Excel thường sử dụng trong kế toán bán hàng

 

Hàm VLOOKUP

 • Đây là hàm dò tìm 1 giá trị trong 1 cột nào đó trong excel
 • Cú pháp: = VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, n,0) Tìm giá trị x ở cột thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở cột n

Hàm HLOOKUP

 • Đây là hàm dùng để tìm kiếm giá trị x trong hàng thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở dòng n
 • Cú pháp: =HLOOKUP(x, vùng tham chiếu,n,0 )
 • Tìm giá trị x ở vung tham chiếu và lấy giá trị ở dòng thứ n

Hàm SUMIF

 • Đây là hàm sử dụng để tính tổng các ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.
 • Chức năng: Tính tổng các ô trong vùng 2 tương ứng với các ô trong vùng 1 đã thỏa mãn điều kiện
 • Cú pháp: = SUMIF(vùng 1, “điều kiện”, vùng 2)

Hàm SUM

 • Chức năng: Tính tổng các số
 • + Hàm này trong kế toán thường dùng để tính tổng mức lương, tổng số lượng trong tháng, năm ….
 • – Cú pháp: = SUM(giá trị 1, giá trị2,…) hoặc = SUM (giá trị n: giá trị m) (tính tổng trong khoảng từ m tới n).

Hàm SUBTOTAL

 • Ở đây hàm SUBTOTAL  là hàm tính toán cho một nhóm con số trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà bạn lựa chọn trong đối số thứ nhất.
 • Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

Hàm MIN

 • Đây là hàm sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.
 • Chức năng: lấy số nhỏ nhất
 • + Hàm này thường dùng trong kế toán để lấy mức lương, số lượng… nhỏ nhất
 • Cú pháp: = MIN(giá trị 1, giá trị 2…) hoặc = MIN(giá trị n: giá trị m) lấy giá trị nhỏ nhất trong khoảng n tới m

Hàm MAX

 • Đây là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.
 • Chức năng: Lấy số lớn nhất
 • +Hàm MAX này thường dùng trong kế toán để tìm sản lượng, mức lương lớn nhất
 • Cú pháp: = MAX( giá trị 1, giá trị 2….) hoặc = MAX(giá trị n: giá trị m) tìm giá trị lớn nhất trong đoạn n tới m

Hàm IF

 • Là hàm điều kiện.  Hàm này dùng để trắc nghiệm điều kiện để chọn một trong hai giá trị. Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1, và ngược lại nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2.
 • Chức năng: Trả về giá trị đúng nếu đúng điều kiện, ngược lại trả về giá trị sai
 • Cú pháp: =IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

Hàm AND

 • Hàm AND dùng trong kế toán để kiểm tra điều kiện nào đó có phù hợp hay không và trả về kết quả tương ứng
 • Chức năng: trả về giá trị “Và” logic của các biểu thức điều kiện
 • Cú pháp: AND(“ các biểu thức điều kiện”)

Hàm OR

 • Chức năng: Trả về giá trị logic đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện
 • Cú pháp: =OR(“ biểu thức điều kiện)

Hàm LEFT

 • Chức năng: Lấy các ký tự bên trái của chuỗi
 • Cú pháp: = LEFT ( chuỗi, số ký tự muốn lấy)

Hàm COUNTIF

 •  Hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong phạm vi vùng điều kiện đã được chỉ ra.
 • Cú pháp: =COUNTIF(vùng điều kiện,điều kiện)

Hàm AVERAGE

 • Hàm AVERAGE cho kết quả là giá trị trung bình số học của các đối số.
 • Cú pháp: =AVERAGE(number1,number2,…)

Một số kỹ năng kinh nghiệm cần có khi làm kế toán bán hàng

 • Để làm tốt kế toán nhà hàng trước tiên bạn cần hiểu biết và thường xuyên cập nhật thông tư nghị định mới nhất điều này giúp bạn chủ động hơn trong xử lý tình huống một cách nhanh nhạy hơn.
 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt. Vì kế toán bán hàng làm việc trực tiếp với khách hàng, là người sẽ tạo ấn tượng tốt cũng như mối quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp về lâu dài.
 • Tính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt là một lợi thế
 • Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các nghiệp vụ mua bán hàng hóa phát sinh. Tránh tình trạng vào sổ thiếu nghiệp vụ.
 • Lưu trữ và sắp xếp hóa đơn, chứng từ cẩn thận. Tránh trường hợp mất hóa đơn GTGT.
 • Chú ý khi làm báo giá cho KH. Phải xem xét kỹ xem KH có thuộc đối tượng ưu tiên nào của công ty, doanh nghiệp hay không. Làm báo giá kịp thời theo yêu cầu của Khách Hàng.
 • Phải biết cách kiểm tra số liệu nhanh nhất, liên kết với phân hệ kế toán khác để khớp số liệu.
 • Trong việc quản lý thông tin của Khách Hàng cũng như các loại sổ sách, chứng từ, hóa đơn liên quan phải hoàn toàn chính xác và đầy đủ.
 • Quản lý công nợ, liên hệ với Khách Hàng, tránh tình trạng Khách Hàng nợ lâu quá, làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn.
 • Các khoản tạm ứng nội bộ phải theo dõi chi tiết, cụ thể, tránh thiếu xót, gây tăng chi phí cho DN.
 • Chăm sóc Khách Hàng chu đáo, nhiệt tình, phán ảnh và thu nhận được ý kiến Khách Hàng để hỗ trợ cho cấp quản lý đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí