Chuyên môn

Cách hạch toán hàng nhập khẩu Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường hay không? Dưới đây kế toán Bách Khoa sẽ...