Chuyên môn

Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý   Hóa đơn chỉ cần ký tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” hoặc “người bán hàng” – CV 46422/CT-TTHT ngày 10/7/2017 Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức...

Cách hạch toán hàng nhập khẩu Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường hay không? Dưới đây kế toán Bách Khoa sẽ...