Đào tạo

KHUẤY ĐỘNG MÙA HÈ 2019 => Nhằm mục đích mang lại niềm vui, sự gắn kết cũng như tạo điều kiện cho toàn thể CBCNV vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. KẾ TOÁN BÁCH KHOA tổ chức chương trình du lịch...

                                LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH      Ông cha ta có câu “Những con số không biết nói dối”. Những con số có thể biểu thị cho sự thịnh vượng hay nghèo đói; Nhưng nó cũng...