Các mức thuế suất thuế GTGT năm 2023? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10%

Thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. (Định nghĩa về Thuế GTGT được quy định tại Điều 2 Luật số 13/2008/QH12)   Thuế GTGT còn được gọi với một … Đọc tiếp Các mức thuế suất thuế GTGT năm 2023? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10%