Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp miễn phí Hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp miễn phí Hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp miễn phí Hóa đơn điện tử

Chi tiết Hóa đơn điện tử

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; Đã mang lại nhiều lợi ích cho DN và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện nhiều quy định của Nghị định 04 đã không còn phù hợp, chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Chính vì vậy, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Hóa đơn điện tử sửa đổi. Dự kiến Nghị định này sẽ được Chính phủ ký ban hành cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, với mục tiêu lớn nhất là áp dụng HĐĐT trên phạm vi toàn quốc, dự thảo Nghị định về HĐĐT quy định người bán hàng hóa dịch vụ là DN phải sử dụng HĐĐT. Trong đó, các DN kinh doanh ở các lĩnh vực điện; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; thương mại điện tử; siêu thị…, thì được sử dụng HĐĐT  không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đối với các tổ chức kinh tế còn lại, DN thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng HĐĐT  có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo nghị định về Hóa đơn điện tử sửa đổi

Dự thảo nghị định cũng quy định, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có doanh thu năm liền trước liền kề từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phải sử dụng HĐĐT  có mã xác thực được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt có kết nối với ngân hàng. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc phải sử dụng HĐĐT, nhưng có yêu cầu thì được sử dụng  theo quy định. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để tự khởi tạo HĐĐT, nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp Hóa đơn điện tử có mã xác thực theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh.

Để khuyến khích các DN sử dụng Hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định; Tổng cục Thuế sẽ cung cấp HĐĐT có mã xác thực không thu tiền đối với các DN nhỏ và vừa; Hợp tác xã tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Trừ DN hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

Các DN, tổ chức kinh doanh thực hiện chương trình khởi nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hộ cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập;

Hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng HĐĐT; các DN nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương và quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT và HĐĐT có mã xác thực được thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ./.