HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Đánh giá bài viết

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

THẾ NÀO LÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Quyết toán thuế doanh nghiệp là nghiệp vụ kế toán thực hiện kê khai tất cả các loại thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ  có tính thuế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết toán thuế được thực hiện trong 2 trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp thực hiện định kỳ vào cuối mỗi năm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp ngừng các hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện cơ cấu lại loại hình, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu.

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế sẽ tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

 

ĐỐI TƯỢNG CẦN THỰC HIỆN

Những đối tượng Doanh nghiệp sau đây sẽ phải thực hiện quyết toán theo quy định của nhà nước:

 • Doanh nghiệp thành lập tại lãnh thổ Việt Nam, theo luật định của Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở hoặc không có trụ sở tại Việt Nam.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động theo luật Việt Nam.
 • Các doanh nghiệp có hình thức hợp tác xã.
 • Các tổ chức khác có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

MẪU BIỂU HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN MỚI NHẤT NĂM 2022

Doanh nghiệp khai theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai thuế TNDN mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Doanh nghiệp khai theo phương pháp doanh thu-chi phí, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN và một số Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Ngoài ra, mẫu biểu hồ sơ khai thuế chung còn gồm những tài liệu sau:

 • Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP;
 • Báo cáo tài chính năm hoặc BCTC tính tại thời điểm chấm dứt hoạt động/hợp đồng/chuyển loại hình công ty/tái tổ chức công ty;
 • Tờ khai giao dịch liên kết theo Nghị định 132;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

CÁC MẪU TỜ KHAI TRONG HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2022

QUYET TOAN THUE TNDN

Hồ sơ quyết toán thuế của DN Dịch vụ, Thương Mại, Sản xuất

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03/TNDN
 • Báo cáo tài chính năm quyết toán hoặc đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty, hình thức sở hữu, dừng hoạt động;

Các phụ lục sau tùy thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
  + Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ: Mẫu 03-1A/TNDN

  + Doanh nghiệp ngân hàng, tín dụng: Mẫu 03-1B/TNDN
  + Công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Mẫu 03-1C/TNDN
 • Phụ lục chuyển lỗ: Mẫu 03-2/TNDN
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN
  + Với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư (DAĐT), cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, DAĐT mới: Mẫu số 03-3A/TNDN;

  + Với đầu tư mở rộng: Mẫu số 03-3B/TNDN;
  + Với doanh nghiệp có lao động dân tộc thiểu số, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải có từ 10 đến 100 lao động nữ (chiếm trên 50% tổng số lao động thường xuyên) hoặc trên 100 LĐ nữ (chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên): Mẫu số 03-3C/TNDN;
 • Phụ lục số thuế TNDN nộp tại nước ngoài với DN có thu nhập ngoài nước được trừ trong kỳ tính thuế: Mẫu số 03-4/TNDN
 • Phụ lục thuế TNDN từ việc chuyển giao bất động sản: Mẫu số 03-5/TNDN
 • Phụ lục báo cáo sử dụng quỹ khoa học công nghệ: Mẫu số 03-6/TNDN
 • Phụ lục thông tin giao dịch liên kết: Mẫu số 03-7/TNDN
 • Phụ lục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: Mẫu số 03-8/TNDN
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài nước: bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí thiên nhiên: Mẫu số 02/TNDN-DK;
 • Phụ lục nghĩa vụ thuế chi tiết của các nhà thầu: Mẫu số 01/PL-DK;
 • BCTC năm/BCTC tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

Hồ sơ quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 • Chứng nhận cư trú hợp pháp hóa lãnh sự năm quyết toán;
 • Xác nhận ký kết trong hợp đồng từ các bên liên quan;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-TNDN;
 • Hồ sơ miễn giảm thuế theo pháp luật: Nếu không làm đủ hồ sơ phải giải trình theo mẫu 03/TNDN.

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2022?

Thời hạn nộp quyết toán thuế doanh nghiệp muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế. Cụ thể là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Do đó, thời hạn nộp quyết toán thuế doanh nghiệp của năm 2022 là ngày 31/03/2023.

QUYET TOAN THUE TNDN 3

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, hợp đồng, tái tổ chức 

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh sự kiện.

Trường hợp doanh nghiệp gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn

 • Phải làm đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.

QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP NỘP CHẬM PHẢI CHỊU MỨC PHẠT BAO NHIÊU?

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nộp đúng thời hạn, tùy vào mức thời gian nộp chậm sẽ có các mức phạt tiền như sau:

 • Phạt cảnh cáo: Từ 1 – 5 ngày kèm theo tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt từ 400.000 VNĐ – 1 triệu VNĐ: Nộp chậm từ 1 – 10 ngày đầu tiên.
 • 800.000 VNĐ – 2 triệu VNĐ: Nộp chậm từ 10 – 20 ngày
 • 1.200.000 – 3.000.000 VNĐ: Chậm từ 20 – 30 ngày
 • 1.600.000 – 4.000.000 VNĐ: Chậm từ 30 – 40 ngày
 • 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ: Chậm hơn 40 ngày

Những thông tin, kiến thức về quyết toán thuế doanh nghiệp năm 2022 đã được Dịch vụ kế toán thuế Bách Khoa chia sẻ. Hy vọng bài viết giúp các doanh nghiệp, kế toán viên thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho kỳ quyết toán năm 2022. Nếu bạn cần tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ kế toán Bách Khoa luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

KẾ TOÁN THUẾ BÁCH KHOA – DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Hottline: 0985 547 782 – 0979 005 611

Zalo: 0979.005.611 – Trương Hoài

Email: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Kế toán báo cáo thuế

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dù chưa phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa

Xem thêm »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí