KẾ TOÁN THUẾ LÀ GÌ?

1. Khái niệm

– Kế toán thuế là kế toán phụ trách các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp, đóng vai trò như là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước.
– Công việc của kế toán thuế giúp cho nhà nước quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng, minh bạch.

2. Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý những hóa đơn chứng từ phát sinh và tiến hành hạch toán các chứng từ như:
– Hóa đơn đầu ra, đầu vào.
– Hóa đơn đầu ra, đầu vào.hát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
– Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền đi, tiền đến trong ngân hàng.
– Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
– Kiểm tra tính đúng đắn hợp lý của các hóa đơn, xem xét có bị sai lệch các thông tin trên hóa đơn không.
– Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết.

3. Công việc hàng tháng của kế toán thuế

– Hàng tháng, kế toán thuế cần kê khai các loại thuế cần thiết như:
+Thuế GTGT với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.
+ Thuế TNCN đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.
+ Hạn nộp các tờ khai tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo.
– Thực hiện các bút toán phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ.
– Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động, tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
– Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn việc đến cuối năm.

4. Công việc hàng quý của kế toán thuế

– Cuối quý kế toán thuế cần lập các tờ khai cần thiết như:
+ Tờ khai thuế GTGT: Với những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc có doanh thu < 50 tỷ đồng.
+ Tờ khai thuế TNCN: Với doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN < 50 triệu.
📌Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp không có người lao động nào phải đóng thuế TNCN thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện quyết toán vào thời điểm cuối năm.
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

5. Công việc hàng năm của kế toán thuế

Công việc hàng năm của kế toán thuế bao gồm công việc đầu năm và cuối năm như sau:
🏵 Công việc đầu năm:
Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán cần hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.
📌Lưu ý: Trong năm nếu doanh nghiêp có thay đổi về mức vốn điều lệ làm thay đổi bậc lệ phí môn bài phải nộp thì cần phải làm lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm sau và nộp trước ngày 31/12 của năm đó.
🏵 Công việc cuối năm:
– Công việc quan trọng nhất cuối năm là hoàn thành bộ báo cáo tài chính.
– Để làm được một bộ báo cáo chuẩn kế toán cần rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng từ trong năm, kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp. Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán đã khớp nhau chưa.
– Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.
– Sau khi nộp báo cáo xong kế toán cần tiến hành in toàn bộ sổ sách từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.
– Các sổ sách gồm:
+ Sổ cái các tài khoản.
+ Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng..
+ Các bảng biểu chi tiết như: Tổng hợp công nợ phải thu – phải trả, Bảng trích khấu hao tài sản cố định…
+ Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn…
290323561 3155775111357116 4835065268129209218 n 1
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí