Khi nào thì doanh nghiệp xuất được hóa đơn nhân công

doanh nghiệp xuất được hóa đơn nhân công

Khi nào thì doanh nghiệp xuất được hóa đơn nhân công

Khi nào thì doanh nghiệp xuất được hóa đơn nhân công

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN NHÂN CÔNG KHI NÀO!?!

Hóa đơn nhân công là khoản chi phí thường xuyên mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng nhất là các doanh nghiệp Xây lắp, xây dựng. Trường hợp xuất hóa đơn nhân công như thế nào là hợp lý. Kế toán Bách Khoa xin chia sẻ một số thông tin hữu ích:

Công ty A làm về lĩnh vực xây dựng có được cấp hóa đơn nhân công do các đơn vị giao khoán nhân công hay không? Khi xuất hóa đơn ở trường hợp này nội dung của hóa đơn ghi là nhân công ở trên hợp đồng ghi là hợp đồng giao khoán có được không ?

Trong trường hợp xuất hóa đơn ghi nội dung là nhân công phải đăng ký cụ thể nghành nghề kinh doanh đúng với điều kiện theo quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 như vậy đúng hay sai?

Công ty xây dựng có được cấp hóa đơn ghi nội dung là “nhân công” hay không

? Theo hướng dẫn của chi cục thuế TP Hà Nội như sau”

– Dựa vào điều 7 của bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 quy định cụ thể về quyền của doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có nêu các điều khoản như sau:

“1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

  1. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh…
  2. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng…”.

–   Ngoài ra, có thể tham khảo thêm quy đinh về xuất hóa đơn nhân công tại tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 do Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung thêm điều khoản từ TT số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/20 quy định về hướng dẫn thi hành theo điều khoản ở Nghị Định  51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và chiếu theo NĐ04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Quy định và sửa đổi bổ sung thêm điều 7 các mục :

  1. a) Quy định sửa đổi và bổ sung thêm điểm b, của khoản 1 điều 16 đã bổ sung tại khoản 3 của điều 5 ở thông tư số 119/2014/ TT-BTC quy định cụ thể như sau:
  2. b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”.

Theo như điều khoản quy định ở trên thì những công ty được quyền tự do kinh doanh những nghành nghề mà pháp luật không cấm và quy định ở khoản 1, điều 7 của luật doanh nghiệp quy định số 68/2014/QH13 nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng ký hợp đồng và giao khoán với khách hàng khi lập hóa đơn của công ty phải nêu rõ tên hàng hóa và dịch vụ phát sinh theo đúng như quy định ở hợp đồng đã ký

Như vây: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn nhân công tuy nhiên phải theo đúng nội dung quy định là doanh nghiệp đó có thực hiện kinh doanh lĩnh vực và nghành nghề đó.

Kế toán Bách Khoa chúc bạn thành công!