Làm sao để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

chi phi nha o

 Làm sao để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí tiền thuê nhà của cá nhân thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ thì không phải bạn nào cũng làm được.

Kế toán Bách Khoa xin hướng dẫn đưa khoản chi phí thuê tài sản của người dân vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

VẬY:
– Nếu trên hợp đồng thể hiện cá nhân là người đi nộp thuế thì DN cần:
+ Hợp đồng thuê tài sản
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản

– Nếu trên hợp đồng thể hiện là DN nộp thay thì DN cần:
+ Hợp đồng thuê tài sản,
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản.
+ Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

1. Làm sao để hợp lý chi phí thuê nhà với trường hợp tổng tiền thuê nha < 100tr/năm:

Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 119/2014/TT- BTC:
– Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng thì. Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (Như vậy là không có hóa đơn).

– Từ ngày 1/1/2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Nếu cá nhân, hộ kinh doanh có Doanh thu < 100tr/năm thì sẽ được miễn thuế Môn bài

– Từ ngày 1/1/2017 nếu cá nhân cho thuê nhà mà có Doanh thu hàng năm từ 100 triệu  trở xuống thì sẽ: KHÔNG phải nộp thuế Môn bài, TNCN, GTGT.

VẬY: Nếu DN bạn đi thuê nhà (văn phòng) mà Tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm : -> Nếu muốn đưa vào chi phí hợp lý thì cần 1 bộ hồ sơ gồm:

– Hợp đồng thuê nhà (Từ ngày 1/7/2015 thì không bắt buộc phải công chứng, Theo văn bản số 4528/TCT-PC ngày 02/11/2015 của Tổng cục Thuế)

– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà. (Không nhất thiết phải chuyển khoản cũng được theo điểm 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96, vì không có hóa đơn)

2 .Làm sao để hợp lý chi phí thuê nhà với tổng tiền thuê nhà > 100tr/năm:

– Nếu tổng số tiền nhà mà > 100.000.000/năm: Thì hộ gia đình, cá nhân cho thuê (hoặc bên DN thuê nộp thay) phải khai, nộp thuế. Dựa vào chứng từ nộp thuế đó (Không cần hóa đơn) DN được hạch toán vào chi phí, cụ thể như sau:

a. Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà:

– Thuế Môn Bài.

Xem thêm
Các mức lệ phí môn bài mới nhất
– Nếu phát sinh trong thời gian 6 tháng cuối năm (tức là từ ngày 1/7) thì nộp 1/2 mức thuế cả năm

– Thuế Giá trị gia tăng.

    Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X 5%

– Thuế Thu nhập cá nhân.

 Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN X 5%

  1. Ai là người phải nộp thuế:

 

Theo Công văn 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 của Tổng cục thuế:

 Đối với cá nhân cho thuê tài sản
– Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, 
hoặc
– Bên thuê tài sản khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.
Theo điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

“b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống. Để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT; Và không phải nộp thuế TNCN

Là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.

Như vậy: Nếu trên hợp đồng thuê nhà thể hiện là bên thuê (tức là DN) nộp thay chủ nhà thì bên DN phải đi nộp tờ khai và tiền thuế nhé.

  1. Hồ sơ nộp thuế gồm có:
    – Bản chụp Hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng.
    – Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
    – Tờ khai thuế cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS(Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)
    – Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)

– Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
(Mỗi loại 2 bản)

c. Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế:

– Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài: Ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng thuê nhà.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (Tờ khai cho thuê TS Mẫu 01/TTS) đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Chú ý: Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (GTGT, TNCN) và DN nộp thuế thay cho cá nhân thì DN được tính vào chi phí tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay