MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA, BÀN GIAO HÀNG HÓA MỚI 2023

1. Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa?

Biên bản giao nhận hàng hóa là một chứng từ pháp lý trong đó ghi nhận bên bán đã giao đúng, giao đủ số lượng hàng hóa cho bên mua. Bên mua xác nhận đã nhận đã nhận số lượng hàng hóa thực tế đã kiểm kê theo biên bản giao nhận này. Các bên có thể giao hàng trực tiếp hoặc thông qua một đơn vị trung gian vận chuyển hàng hóa.

Hiện nay, hàng hóa có thể được giao nhận thông qua đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các dạng hợp đồng khác liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa nói chung.

Biên bản bàn giao hàng hóa hay còn được viết dưới một cái tên khác là biên bản giao nhận hàng hóa. 

Việc xác nhận giao hàng là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu không có biên bản giao nhận hàng hóa thì không có căn cứ chứng minh về mặt pháp lý bên bán đã giao hàng cho bên mua và ngược lại. Khi tranh chấp hợp đồng phát sinh cũng không có căn cứ chứng minh việc bên mua chấp thuận hay không chấp thuận nhận hàng theo hợp đồng hoặc đơn hàng đã ký kết có phù hợp và đúng với yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết hay không.

Ví dụ: Bên A ký hợp đồng bán cho bên B, 1000 bóng đèn nhưng khi giao hàng chỉ có 900 bóng đèn còn nguyên vẹn có thể sử dụng đúng theo nội dung của hợp đồng mua bán. Thông qua biên bản giao nhận hàng hóa, thì bên B có quyền yêu cầu bên A giao bổ sung 100 bóng đèn bị vỡ, hỏng trong quá trình vận chuyển.

2. Mẫu biên bản bàn (giao nhận) giao hàng hóa

Bạn có thể tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa tại phần đầu của bài viết. Đây là một dạng biên bản giao nhận theo hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai công ty, đối với những trường hợp việc mua bán hàng hóa nhỏ lẻ nhiều, các bạn có thể lược bỏ những nội dung không cần thiết và in thành quyển (có 03 liên) để sử dụng thường xuyên. Đối với những hàng hóa có mức độ phức tạp cao hơn, cần lập biên bản giao nhận càng chi tiết, càng cụ thể thì càng đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***———- 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại cảng ….., hai bên gồm:

BÊN BÁN: CÔNG TY ……………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………… 

Đại diện bởi ông : …………………………………… 

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ……   Fax: …………………….. 

MST                 : ………………………………………. 

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA: CÔNG TY ………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………. 

Đại diện bởi ông : …………………………………… 

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ………..   Fax: …………………. 

MST                 : ……………………………………… 

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …… 01/NTD- MCT/20…, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: … 

………………………………………………….……… 

………………………………………………….……… 

………………………………………………….……… 

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

– Số lượng: …………………………..

– Tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …  với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: … 

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20……

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A 

      ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁCH KHOA – Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Hotline: 0985.547.782 – 0389.566.129

Zalo: 0389.566.129 – Thúy Hằng

Gmail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Web: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Ms.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí