Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

CÁC LỖI KẾ TOÁN BỊ PHẠT theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018.

Nghề kế toán vốn đã nhảy múa với các con số, đến kỳ đến hạn lại có các báo cáo vây quanh; Vậy nhưng bên cạnh đó lại được chính phủ rất quan tâm cho ra đời nghị định 41/2018 với các con số PHẠT.

Anh chị em nhà kế nhớ tìm hiểu để hành nghề cho chuẩn nhé. Nội dung Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

1/ In sổ sách kế toán không có ngày tháng, không ký; Không đánh số trang, không giáp lai: Phạt từ 01-02 triệu đồng.

2/ Không lập báo cáo kiểm kê; Hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký: Phạt từ 01-02 triệu đồng.

3/ Tẩy xoá chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ; Hoặc đóng dấu chữ ký: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

4/ Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

5/ Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

6/ Chữ ký không thống nhất: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

7/ Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

8/ Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

9/ Hạch toán sai tài khoản kế toán: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

10/ Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

11/ BCTC không có chữ ký của người lập; Kế toán trưởng, giám đốc: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

12/ Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 3 tháng: Phạt từ 05-10 triệu đồng. Theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

13/ Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời gian lưu trữ: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

14/ Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

15/ Không dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

16/ Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết; Chữ số, đơn vị tiền tệ: Phạt từ 10-20 triệu đồng.

17/ Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

18/ Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

19/ Lập BCTC sai với số liệu trên sổ kế toán, chứng từ kế toán: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

20/ Không nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Phạt từ 40-50 triệu đồng

…..Chi tiết các bạn tham khảo thêm chi tiết nghị định 41/2018/NĐ-CP nhé!

Một số bài liên quan Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018.

Chính sách Thuế, Kế toán, Kiểm toán năm 2018 Xem Tại đây