Những quy định mới chính sách thuế tháng 11/2018

Những quy định mới chính sách thuế tháng 11/2018

Những quy định mới chính sách thuế tháng 11/2018

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 11/2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

  1. Chính sách thế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosaminne.

Tổng cục Thuế có công văn số 4005/TCT-CS ngày 17/10/2018 hướng dẫn Công ty TNHH Phương Duy về chính sách thuế.

Theo đó, trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% như quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thực phẩm chức năng, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% như quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

  1. Chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Tổng cục Thuế có công văn số 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trường hợp Viettel là doanh nghiệp có số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; tiền gửi thanh toán có kế hoạch sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc trường hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ, chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu thì khoản chi phí lãi vay nên trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Viettel có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát sinh khoản chi phí lãi vay phục vụ hoạt động đầu tư thì tính vào giá trị đầu tư theo quy định tại điểm 2.31 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân

  1.   Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Tổng cục Thuế có công văn số 3850/TCT-TNCN ngày 10/10/2018 hướng dẫn Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.

Theo đó, trường hợp trong năm tính thuế 2018, người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm. Trường hợp người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Tiết h.2.1.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên để được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế từ năm 2019.

D/ Về hóa đơn:

  1. Về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế có văn bản số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 gửi Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trường hợp kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn còn nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

E/ Về Quản lý thuế:                         

  1. Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

         Ngày 27/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

Ngày 08/11/2018 Tổng cục Thuế có công văn số 4376/TCT-QLN giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/09/2018.

  1. Về vướng mắc về mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 07/11/2018 Tổng cục Thuế có công văn số 4333/TCT-PC hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vướng mắc về mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2018 do Chính phủ ban hành là văn bản ban hành sau và có hiệu lực pháp lý cao hơn Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 do Bộ Tài chính ban hành nên các biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính về thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

F/ Thuế bảo vệ môi trường

Ngày 26/9/2018, UBTVQH ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, tăng kịch khung mức thuế bảo vệ môi trường của các loại hàng hóa sau đây kể từ ngày 01/01/2019 (Khung thuế được quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường):

– Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;
– Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít;
– Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;
– Dầu mazut: 2.000 đồng/lít;
– Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít;
– Mỡ nhờn: 2.000 đồng/kg;
– Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC: 5.000 đồng/kg;
– Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg.

Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2019).

H/ Vấn đề khác có liên quan

  1. Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 /11/ 2018.

  1. Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

         Ngày 05/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 quy định thủ tực tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.

  1. Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chât thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 02/11/2018 Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chât thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2018.

  1. Quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/ 11 /2018.

Áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực như sau:

Trong trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi vi phạm trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định này.