Quy định về lệ phí môn bài mới nhất năm 2023

LỆ PHÍ MÔN BÀI LÀ GÌ? Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, … Đọc tiếp Quy định về lệ phí môn bài mới nhất năm 2023