Thế nào là Thuế thu nhập doanh nghiệp? Các quy định pháp luật về thuế TNDN

Thế nào là thuế Thu nhập doanh nghiệp? Hiện nay, chưa có văn bản nào được ban hành chính thức định nghĩa về loại thuế này. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở pháp lý và quy định về Luật thuế TNDN, ta có thể hiểu như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại … Đọc tiếp Thế nào là Thuế thu nhập doanh nghiệp? Các quy định pháp luật về thuế TNDN