Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Khi địa điểm kinh doanh của công ty hoạt động không hiệu quả, doanh thu kém hoặc công ty không còn nhu cầu diễn ra hoạt động tại địa điểm kinh doanh nữa. Công ty phải tiến hành thủ tục đóng địa điểm kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bách Khoa tư vấn hướng dẫn quy định về địa điểm kinh doanh và các bước để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật doanh nghiệ2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;
    (Có hiệu lực từ 04/01/2021)
  • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh;

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20 Thông tư 01/2021/TT-BKHDT);
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến DKDN;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 12/NĐ 01/2021/NĐ-CP (thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực) của người được ủy quyền.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trả lời tính hợp lệ hồ sơ: 05 ngày làm việc

3. Hình thức nộp hồ sơ

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh nộp qua mạng điện tử, chi tiết theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và đăng nhập tài khoản truy cập.

YqZgt8zR4AAAAASUVORK5CYII=

Bước 2. Trên thanh công cụ chọn dịch vụ công -> đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử -> nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Chọn loại đăng ký trực tuyến -> Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc.

wOaI4hbS9Bj7gAAAABJRU5ErkJggg==

Bước 4. Điền mã số nội bộ của địa điểm kinh doanh sau đó chọn loại đăng ký thay đổi -> Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp.

Bước 5. Nhập thông tin tương ứng trong khối dữ liệu trên màn hình. Sau khi nhập xong khôi dữ liệu, người nộp hồ sơ lưu thông tin.

h+65vPKpYjV+QAAAABJRU5ErkJggg==

Bước 6. Tải văn bản đính kèm: Người nộp hồ sơ chọn vào từng tài liệu đính kèm và tải tài liệu theo các mục tương ứng (tài liệu đính kèm phải có đủ chữ ký, dấu theo yêu cầu). Sau khi tải văn bản đính kèm, người nộp hồ sơ chọn tên file văn bản vừa tải lên tại ô “Please select” sau đó bấm lưu.

BXYk8tTS6Q9MAAAAAElFTkSuQmCC