Tổng hợp những sai sót trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế kê khai để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, từ đó xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế. Khoản 10 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 giải thích về … Đọc tiếp Tổng hợp những sai sót trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023