Văn bản pháp luật

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP CÁC LỖI KẾ TOÁN BỊ PHẠT theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018. Nghề kế toán vốn đã nhảy múa với các con số, đến kỳ đến hạn lại có các báo cáo vây quanh; Vậy nhưng bên cạnh đó...