Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp

 Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu vấn để này

Theo Luật Doanh nghiệp không có qui định rõ ràng về mức vốn điều lệ khi đăng ký kinh doanh trừ những ngành nghề yêu cầu Vốn pháp định. Vậy Vốn điều lệ có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp? Kế toán Bách Khoa xin chia sẻ một số nội dung như sau:

Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào?

+ Vốn điều lệ không ảnh hưởng đến kết quả đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp mà chỉ ảnh hưởng tới số tiền đóng lệ phí môn bài hằng năm của doanh nghiệp.

+Doanh nghiệp có thể đăng ký bao nhiêu vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tùy theo loại hình, quy mô dự định kinh doanh và điều kiện về tài sản có thể góp vốn của cá nhân tham gia kinh doanh.

+ Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nên lưu ý cân đối mức vốn điều lệ để đủ kinh phí trang trải cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, hay lập dự phòng rủi ro trong những năm đầu tiên hoạt động chưa hiệu quả.

 

Ví dụ:

Nếu Công ty kế toán Bách Khoa bạn thành lập là công ty cổ phần, chỉ đăng ký mức vốn điều lệ là 500.000 đồng thì kế hoạch thành lập công ty không khả thi, và cơ quan đăng ký kinh doanh có thể sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nên để vốn điều lệ cao hay thấp thì phù hợp:

Vốn điều lệ cao hay thấp không hẳn đã tốt và thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Anh/chị nên căn cứ vào dự định kinh doanh, quy mô công ty để đưa ra một mức vốn điều lệ phù hợp tránh trường hợp đăng ký vốn điều lệ quá cao ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp và nghiệp vụ kế toán của công ty.

Tuy nhiên nếu để mức vốn quá thấp trong khi chi phí cần cho hoạt động của công ty cao thì công ty không đủ vốn để hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và dự định kinh doanh của công ty.

Trên đây là câu trả lời cho Vốn điều lệ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp không

Ngoài ra, vốn điều lệ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với những công ty có phát sinh các giao dịch lớn, hay có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh, bởi vốn điều lệ đảm bảo cho khả năng hoạt động của doanh nghiệp, cũng như khả năng thanh toán nếu như có những tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.