Quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, mã nguồn mở, chạy trên đa nền tảng và hỗ trợ nhiều máy chủ web thông dụng. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web nên PHP có tốc độ thực thi nhanh, nhỏ gọn, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác. Hiện nay, PHP được sử dụng trên 90% trang web trên Internet và nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

MySQL là cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới được coi là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tốt nhất. Giống như PHP, MySQL có một khả năng thực thi hoàn hảo, rất linh động, đáng tin cậy, dễ nắm bắt và ít chi phí hoặc miễn phí. Thật vậy, từ khi phiên bản 4 bổ sung thêm vài đặc điểm mới thì MySQL đã trở thành đối thủ của những người khổng lồ đắt giá như Oracle và SQL Server của Microsoft.

php

Sau khóa học bạn sẽ :
o Tự lập kế hoạch và phân tích quy trình thiết kế web, cơ sở dữ liệu & lập trình website hoàn chỉnh.
o Giúp học viên nắm vững kiến thức lập trình Hướng đối tượng & mô hình MVC Làm chủ framework LARAVEL, tạo ấn tượng cực mạnh đến với nhà tuyển dụng PHP.
o Sau khi hoàn thành và được trang bị đầy đủ các kiến thức thực tế tại khóa học PHP cơ bản đến nâng cao, các bạn có thể tự tin ứng tuyển vào vị trí lập trình PHP tại các công ty
o Đặc biệt các học viên quyết tâm học và tìm hiểu sáng tạo, Vietpro sẽ tư vấn cho các bạn các định hướng phát triển giúp các bạn có thể tự lập công ty hoặc nhóm thiết kế website để triển khai các dự án thực tế tích lũy thêm kinh nghiệm và nguồn tài chính

Nội dung khóa học :

Modul 1: Tổng quan ngôn ngữ lập trình PHP

• Các khái niệm cơ bản: cài đặt và cấu hình WAMP server
• Khai báo tag và nhúng PHP vào website
• Biến (Variables).
• Hằng (Constants).
• Kiểu dữ liệu ( Data Types ).
• Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions).
• Các toán tử (Operators).
• Câu lệnh điều kiện if, switch.
• Vòng lặp ( for, while, do… while, continue, break).
• HTML Form
• Lab: Kiểm tra form nhập liệu.
• Hàm
• Khai báo hàm.
• Giá trị trả về của hàm.
• Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ.
• Mảng
• Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng.
• Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp while, foreach, do while, for….
• Sắp xếp dữ liệu trong mảng.
• So sánh mảng.
• Trộn mảng.
• Mảng đa chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,…
• Chuỗi
• Các hàm xử lý, tìm kiếm, thay thế, so sánh chuỗi
• Regular Expression
• Chuỗi và mảng
• Lab: xây dựng trình quản lý slideshow
• Thời gian
• Hệ thống thời gian trên Unix và các hàm xử lý thời gian.
• Hướng đối tượng trong PHP
• Tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng trong PHP
• Thao tác với File và thư mục
• Tạo file.
• Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi quyền hạn của file.
• Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành.
• Lab: xây dựng trình quản lý file ảnh cho slideshow
• Session và Cookie
• Cấu hình session và cookie để lưu trữ dữ liệu
• Lab: Đăng ký, đăng nhập, ghi nhớ mật khẩu đăng nhập

Modul 2: Hướng đối tượng trong PHP + MVC Hướng đối tượng
• Sử dụng PHP tương tác với csdl
• Đối tượng và các tính chất của đối tượng
• Phương thức, thuộc tính đối tượng
• HĐT nâng cao: Interface; abstract; static;
Mô hình MVC (Model – View – Controller)
• Mô hình MVC
• Lịch sử MVC
• Giới thiệu mô hình MVC
• Lý do nên lựa chọn mô hình MVC
• Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
• Xây dựng Model
• Xây dựng View
• Xây dựng Controller
• Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô hình MVC
• Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDL theo mô hình MVC
• Xây dựng Model
• Xây dựng View
• Xây dựng Controller
• Xây dựng ứng dụng trên Composer.
• Thiết kế cấu trúc dự án

Modul 2: Cơ sở dữ liệu MySQL
• Làm quen với CSDL, vai trò của CSDL trong 1 dự án Web
• Cài đặt và tạo CSDL trong PHP
• Thực hành các thao tác trên CSDL: Select, Insert, Update, Delete,…
• Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng trong CSDL
• Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu; giải quyết các quan hệ trong CSDL
• Kết hợp PHP và MySQL – thư viện PDO

Modul 4: Làm việc với Framework Laravel hoặc Framework khác
• Giới thiệu và Cài đặt môi trường làm việc với Laravel
• PHP Artisan
• Migration + Seeding
• Routing
• Controller
• Model – Eloquent – Xử lý Relationship
• View – Blade view
• Helper Function và sử dụng các thư viện ngoài (bên t3)
• Authentication
• Layout
• Form và các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)
• Upload file và quản lý tùy theo mức độ mở rộng
• View Composer

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

[contact-form-7 id=”14914″ html_class=”default”]