LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

                                LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LƯU Ý KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

     Ông cha ta có câu “Những con số không biết nói dối”. Những con số có thể biểu thị cho sự thịnh vượng hay nghèo đói; Nhưng nó cũng có thể cho chúng ta thấy tín hiệu về những vấn đề bất thường trong công ty. Dựa trên việc phân tích báo cáo tài chính chúng ta sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh của Doanh nghiệp.

Phương pháp làm việc với các con số trong báo cáo tài chính của công ty. Là một kỹ năng cần thiết cho các nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư chứng khoán. Việc giải thích ý nghĩa và phân tích bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để thấy rõ chất lượng đầu tư của công ty. Là cơ sở cho những lựa chọn đầu tư thông minh

Về cơ bản, Báo cáo tài chính gồm 4 thành phần:

Báo cáo Kiểm toán:

Đây là báo cáo được lập bởi kiểm toán viên đưa ra ý kiến của họ. Về báo cáo tài chính dựa trên những gì kiểm toán viên thu thập được.

Báo cáo tài chính:

Bản thân Báo cáo tài chính đã là một tập hợp các báo cáo nhỏ hơn.

  • Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về dòng tiền trong công ty
  • Vị thế tài chính của công ty đó trong một khoảng thời gian nhất định (Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính).

Các báo cáo nhỏ hơn:

Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính là:

  • Bảng cân đối kế toán,
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thuyết minh báo cáo tài chính: Tài liệu quan trọng để hỗ trợ bạn đọc báo cáo tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ giải thích rõ các giao dịch quan trọng ở công ty. Hoặc chi tiết hơn về các tài khoản kế toán.

Ý kiến và phân tích từ ban quản trị:

Tương tự như một bản tóm tắt; Đây là một lưu ý từ ban quản trị gồm các thông tin hoặc chủ đề mà ban quản trị muốn thông báo tới các cổ đông hoặc người đọc báo cáo. Những lưu ý này của ban quản trị thường là kết luận từ một phần của báo cáo; Và xếp ở phần riêng này, vì nó có thể không nhất thiết phải dễ hiểu đối với người đọc.

Ở phần này sẽ cung cấp những thông tin vô cùng giá trị để giúp bạn xác định lợi nhuận; Thanh khoản và dòng tiềng trong công ty; Mọi dấu hiệu đều quan trọng để bạn thấy được sức khỏe, bức tranh của doanh nghiệp.

Những điểm cần lưu ý trên báo cáo tài chính của công ty.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đang tăng lên. Điều này cho thấy công ty đang sử dụng nợ nhiều hơn cả những gì công ty có.

Một dấu hiệu báo động nếu tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 100%. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay được tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động chia cho lãi vay. Nếu hệ số này nhỏ hơn 5 thì đây cũng là điểm cần chú ý.

Doanh thu liên tục giảm qua các năm:

Nếu công ty có ba hoặc nhiều năm doanh thu sụt giảm, chứng tỏ công ty đã kinh doanh không tốt. Trong khi các biện pháp cắt giảm chi phí

Khoản mục “Chi phí khác”

Trên bảng cân đối kế toán lớn bất thường: Các công ty thường có khoản mục “chi phí khác” hay biến động hoặc quá nhỏ để định lượng. Đây là điều bình thường trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Nếu khoản mục “chi phí khác” có giá trị cao bất thường; Bạn nên tìm xem điều gì tạo nên khoản mục “chi phí khác” cao đến như vậy. Và bạn có thể dự đoán khoản mục này còn xuất hiện trong tương lai hay không

Dòng tiền thiếu ổn định:

Dòng tiền là tín hiệu tốt cho biết sức khỏe của công ty, dòng tiền giống như một dòng chạy, lên và xuống. Các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy các giao dịch đang được xử lý; Nhưng chúng không cho ta biết về các giao dịch xảy ra trong tương lai. Ngược lại, tình trạng thiếu tiền có thể là dấu hiệu việc chưa ghi nhận đúng thực tế về tình hình kinh doanh của công ty.

Tôi cần cảnh báo với bạn rằng: Có nhiều nhà đầu tư đại chúng thường có xu hướng chỉ tập trung vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán, và loại bỏ việc xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ, xem nó là không quan trọng. Đó là một sai lầm, và bây giờ, bạn nên lưu ý và ghi nhớ rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ chứa đựng những dữ liệu phân tích quan trọng

Sự tăng lên của các khoản phải thu và hàng tồn kho có liên quan tới doanh thu:

Tiền ở các khoản phải thu hoặc trong hàng tồn kho là các khoản tiền không tạo ra lợi nhuận. Trong khi điều quan trọng là phải có đủ hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng; Tuy nhiên một công ty lại không muốn các khoản phải thu chiếm phần nhiều trong doanh thu hoặc trữ nhiều hàng tồn kho không bán được.

Liên tục phát hành cổ phiếu:

Nhiều cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán, tức là sẽ có nhiều cổ phần bị pha loãng hơn. Nếu số lượng cổ phần của một công ty liên tục tăng hai; Hoặc ba phần trăm mỗi năm cho thấy công ty đang phát hành nhiều cổ phần và làm loãng giá trị của công ty.

Nợ vay luôn cao hơn tài sản bảo đảm:

Kinh nghiệm cho thấy một số công ty duy trì ổn định tài sản. Và nợ vay khi ngành kinh doanh của công ty không phụ thuộc vào yếu tố theo mùa hoặc ít bị ảnh hưởng bởi áp lực thị trường. Kể các các công ty trong ngành có tính mùa vụ.

Về mặt kỹ thuật, nợ vay cao hơn tài sản bảo đảm nằm trong kế hoạch được lập. Nếu công ty để nợ phải trả tăng cao mà không có tài sản bảo đảm cũng có thể là dấu hiệu việc sử dụng đòn bẩy quá nhiều.

Giảm biên lợi nhuận gộp:

Đây là thước đo về tính sinh lời của công ty được tính bằng cách lấy lợi nhuận thu được trên doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ suất lợi nhuận biên giảm là điểm nên Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

  • Biên lợi nhuận thể hiện chi phí sản xuất trực tiếp ra hàng hóa hoặc dịch vụ
  • Biên lợi nhuận cần phải đủ để trang trải chi phí hoạt động như chi phí nợ.

 Kế toán là một nghệ thuật, không phải là một bộ môn khoa học

Việc trình bày tình hình tài chính trong báo cáo tài chính của công ty bị ảnh hưởng; Bởi các ý kiến và đánh giá của Ban quản lý. Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Trường hợp tốt nhất là Ban quản lý phải cực kì trung thực và ngay thẳng; Trong khi kiểm toán viên bên ngoài được đòi hỏi khắc khe, nghiêm chỉnh và kiên quyết. Dù vậy, sự thiếu chính xác vốn có thể đã được tìm thấy trong quá trình tính toán; Điều này muốn nhắc nhở rằng các nhà đầu tư thận trọng nên có một phương pháp tìm hiểu. Và đánh giá các phân tích báo cáo tài chính. Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính của một công ty dù cho bạn là cổ đông. Hoặc nhà đầu tư đều là kỹ năng giá trị.

Hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu báo cáo tài chính. Xem xét những dấu hiệu khả nghi để có những nhận định đúng đắn về tình hình tài chính của công ty.

Với góc nhìn của một nhà phân tích thì “đọc hiểu” các con số để mổ xẻ được ý nghĩa đằng sau nó là điều kiện cần để trở thành một nhà phân tích thành công. Nhưng đừng xem xét các con số này một cách riêng lẻ mà hãy đặt chung với việc phân tích ngành , phân tích mô hình kinh doanh để tự xây dựng cách phân tích sâu hơn