Quy định chế độ thai sản mới nhất năm 2019

chế độ thai sản mới nhất năm 2019

Quy định chế độ thai sản mới nhất năm 2019

Chế độ thai sản mới nhất năm 2019 quy định thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào? KẾ TOÁN BÁCH KHOA chia sẻ với các bạn toàn bộ thông tin về chế độ thai sản mới nhất năm 2019

Điều kiện Quy định chế độ thai sản mới nhất năm 2019

*Đối tượng hưởng chế độ thai sản Công ty Kế toán Bách Khoa bao gồm

-Lao động nữ mang thai

-Lao động nữ sinh con

-Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

-NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

*Điều kiện hưởng

-Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi

-Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viên có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

Chú ý:

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

+Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

+Đối với trường hợp chỉ có bố tham gia BHXH thì bố phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

2.Hồ sơ hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2019

Đối với lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con

-Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

-Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS

-Mẫu C70-HD (QĐ 636/QĐ-BHXH)

3.Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con

-LĐ nữ sinh con được nghỉ trước và sau sinh 06 tháng, trường hợp sinh đôi từ con thứ 2 trở đi cứ mỗi con người mẹ được nghỉ 01 tháng

-Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng

Ngoài ra còn các chế độ khám thai, sẩy thai, Nạo hút thai , Chế độ của bố các bạn có thể tìm hiểu thêm tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng

4.Mức hưởng chế độ thai sản

Khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì mức hưởng như sau:

-Trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở

-Mức hưởng 06 tháng là 100% mức lương bình quân đóng BHXH 6 tháng liền kề nhất trước khi nghỉ việc