Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử quyết toán thuế TNDN như thế nào?

Hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu tìm hiểu về quy trình quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng này.

Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về cách thức quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT, đảm bảo tính chính xác và cập nhật theo luật thuế hiện hành.

Danh mục bài viết

Những doanh nghiệp nào kinh doanh trên sàn TMĐT phải quyết toán thuế TNDN

Theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT đều phải quyết toán thuế TNDN, bao gồm:

Doanh nghiệp đã thành lập pháp nhân:

 • Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp chưa thành lập pháp nhân:

 • Hộ kinh doanh.
 • Cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, một số trường hợp cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT cũng phải quyết toán thuế TNDN, bao gồm:

 • Cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định của pháp luật về TMĐT.
 • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT đạt hoặc vượt quá mức doanh thu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC.
 • Mức doanh thu quy định để cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT phải quyết toán thuế TNDN là 100 triệu đồng/năm.
 • Mức doanh thu quy định để cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT phải quyết toán thuế TNDN là 100 triệu đồng/năm.

Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau liên quan đến thuế TNDN:

 • Khai thuế TNDN theo kỳ:
  • Doanh nghiệp khai thuế TNDN theo quý.
  • Cá nhân khai thuế TNDN theo năm.
 • Nộp thuế TNDN theo kỳ:
  • Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo quý.
  • Cá nhân nộp thuế TNDN theo năm.
 • Kế toán thuế TNDN:
  • Doanh nghiệp phải thực hiện hệ thống kế toán thuế theo quy định của pháp luật.
  • Cá nhân phải ghi chép sổ sách thuế theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử quyết toán thuế TNDN như thế nào?

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2024

Theo quy định hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2024 là chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Lưu ý:

 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN trùng với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN được lùi sang ngày làm việc tiếp theo.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 1. Mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm: Doanh nghiệp tự lập hoặc sử dụng phần mềm kê khai thuế để lập tờ khai này.
 2. Mẫu 04/TNDN – Bản kê chi tiết các khoản thu nhập, khấu trừ, giảm trừ và số thuế TNDN phải nộp:: Doanh nghiệp tự lập hoặc sử dụng phần mềm kê khai thuế để lập bản kê này.
 3. Giấy tờ chứng minh số thu nhập, khấu trừ, giảm trừ theo quy định của pháp luật thuế.
 4. Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm:
  • Báo cáo tình hình tài chính.
  • Báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Bảng cân đối kế toán
 5. Giấy tờ khác liên quan đến việc quyết toán thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế.

Cách tính thuế TNDN với các doanh nghiệp trên sàn TMĐT

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế * Tỷ lệ thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế: Là doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật thuế.
 • Tỷ lệ thuế suất:
  • Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 50 tỷ đồng trở lên là 20%.
  • Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 50 tỷ đồng là 10%.

Cách xác định doanh thu:

 • Doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn TMĐT: Bao gồm doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp trên sàn TMĐT, doanh thu từ các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, v.v.
 • Doanh thu từ các hoạt động khác: Bao gồm doanh thu từ đầu tư, lãi tiền, v.v.

Cách xác định chi phí hợp lý:

 • Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vận chuyển, v.v.
 • Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, v.v.

Một số lưu ý khi tính thuế TNDN:

 • Doanh nghiệp cần ghi chép sổ sách thuế đầy đủ, chính xác và hợp lệ theo quy định của pháp luật thuế.
 • Doanh nghiệp cần bảo quản chứng từ liên quan đến việc tính thuế TNDN trong thời gian quy định.
 • Doanh nghiệp cần khai thuế TNDN và nộp thuế TNDN đúng thời hạn theo quy định của pháp luật thuế.

Như vậy, với doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT nói chung hay doanh nghiệp nói riêng, phương pháp hợp lý để giảm thuế TNDN cần nộp là kê đầy đủ các chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế TNDN cho doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT:

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT còn có thể được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của pháp luật. Một số ưu đãi phổ biến bao gồm:

 • Ưu đãi về thuế suất thuế TNDN:
  • Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có thể được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.
 • Ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN:
  • Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề ưu đãi, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần khuyến khích phát triển có thể được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN.

5 Câu hỏi thường gặp khi doanh nghiệp sàn TMĐT quyết toán thuế

Ai phải quyết toán thuế TNDN khi kinh doanh trên sàn TMĐT?

Tất cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT đều phải quyết toán thuế TNDN, bao gồm doanh nghiệp đã thành lập pháp nhân, doanh nghiệp chưa thành lập pháp nhân, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ nội dung thông tin số, và cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT đạt hoặc vượt quá mức doanh thu quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2024 là khi nào?

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, bản kê chi tiết các khoản thu nhập, khấu trừ, giảm trừ, số thuế TNDN phải nộp, giấy tờ chứng minh số thu nhập, khấu trừ, giảm trừ, và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm.

Công thức tính thuế TNDN cho doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT?

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế * Tỷ lệ thuế suất

Thu nhập chịu thuế: Doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý.

Tỷ lệ thuế suất: 20% cho doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 50 tỷ đồng trở lên, 10% cho doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 50 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh trên sàn TMĐT có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN?

Có, doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN hoặc miễn, giảm thuế TNDN nếu thuộc các ngành nghề khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần khuyến khích phát triển.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế TNDN và các ưu đãi về thuế TNDN.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Ms.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí