Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ A – Z

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

I. Điều kiện thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin ĐKDNQG

2. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng

3. Sử dụng thẻ ngân hàng (được hệ thống thanh toán chấp nhận) có đăng ký internet banking/e-banking


II. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin ĐKDNQG

Các bước tạo tài khoản đăng ký kinh doanh mới

Truy cập web: dangkyquamang.dkkd.gov.vn/  chọn Tạo tài khoản mới

1. Kê khai thông tin

2. Xác thực qua email

3. Đăng nhập

g2qTaKagA9upwAAAABJRU5ErkJggg==

Đăng ký sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Các bước đăng ký tài khoản ĐKKD

1. Kê khai thông tin cá nhân

2. Tải bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân

3. Gửi yêu cầu

III. Các bước đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Để đăng ký doanh nghiệp online, anh/ chị cần thực hiện các bước sau

– Tạo hồ sơ, nhập thông tin

– Scan và tải tài liệu đính kèm

– Ký/xác thực hồ sơ

– Thanh toán

– Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

– Nhận kết quả

1. Tạo hồ sơ, nhập thông tin đăng ký doanh nghiệp

1a. Tạo hồ sơ

– Chọn phương thức nộp hồ sơ

9aaGNebULBgAAAABJRU5ErkJggg==

– Chọn loại đăng ký trực tuyến

we6z4WsM75M1AAAAABJRU5ErkJggg==

– Chọn loại hình doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc

A30wAAAABJRU5ErkJggg==

– Xác nhận thông tin đăng ký1b. Nhập thông tin

A6Zz9jy01XXDAAAAAElFTkSuQmCC