Chia sẻ tài liệu miễn phí liên quan Thành lập công ty sản xuất rượu năm 2023

Một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay theo danh mục ngành nghề có điều kiện là kinh doanh rượu. Để thành lập và hoạt động kinh doanh mặt hàng rượu, thì cá nhân/ tổ chức phải đáp ứng các điều kiện kèm theo. Dưới đây, Bách Khoa  xin chia sẻ các quy định cụ thể về điều kiện thành lập công ty rượu để các bạn có thể kinh doanh thành công.

thành lập công ty rượu

Quy định về việc thành lập công ty sản xuất rượu

– Doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp giấy phép.

Nếu mở nhà máy sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì điều kiện và hồ sơ được quy định tại Điều 11 Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu, cụ thể như sau:

Về điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

– Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

– Đảm bảo các điều kiện về bảo về môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ( theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Danh sách hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Thẩm quyền cấp giấy phép là Phòng kinh tế hoặc Phòng Công Thương (sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 5 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền.

Nếu mở nhà máy sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu thì thủ tục như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.

2. Ủy ban nhân dân xã phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu là cơ quân để các tổ chức, cá nhân đến đăng ký sản xuất rượu.

3. Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký lại với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo về môi trường trong hoạt động sản xuất rượu do mình sản xuất”.

Hồ sơ đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại gồm:

– Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16;

– Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu;

– Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại có thời hạn 05 năm.

Như vậy, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh, để mở được nhà máy sản xuất rượu thì bạn phải tuân theo các trình tự, thủ tục nêu trên.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty sản xuất rượu

thanh lap cong ty ruou 2

Điều kiện để cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

1.1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

1.2. Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát được phê duyệt.

1.3. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

1.4. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

1.5. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

1.6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

1.7. Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

2.1. Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

2.2. Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

Điều kiện đối với sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3.1 Phải đăng ký hoạt động này với Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại và đề nghị cơ quan này xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu.

3.2 Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình

3.2 Chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.

Làm thế nào để thành lập công ty sản xuất rượu?

Để thành lập công ty sản xuất rượu cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký thành lập công ty có ngành nghề sản xuất rượu

Bước 2: Xin giấy phép sản xuất rượu

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu bao gồm:

a) Mẫu đơn

– Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu (theo Mẫu)

b) Giấy tờ liên quan

– Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);

– Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;

– Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót…;

– Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;

– Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;

– Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…);

– Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.

d) Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:

– Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm;

– Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Bản sao giấy tờ khác

– Bản sao giấy tờ hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;

f) Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:

– Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;

– Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA

  • Điện thoại: 0246 253 3890 – 0389 566 129 – 0985 547 782
  • Văn phòng giao dịch: Phòng 503- Tòa CT4, Khu Đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì- Nam Từ Liêm – Hà Nội (Tìm vị trí)
  • Email: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com
  • Website: https://ketoanbachkhoa.vn/
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí