Những lưu ý dành cho công ty ngành xây dựng làm hồ sơ quyết toán thuế cuối năm thuận lợi nhất

Lưu ý cho công ty xây dựng khi quyết toán thuế cuối năm 2023Hiện tại, là thời điểm các doanh nghiệp quyết toán thuế cuối năm. Bài viết dành riêng cho các doanh nghiệp xây dựng đang chuẩn bị quyết toán thuế cuối năm tham khảo để thực hiện hồ sơ thuận lợi.

Mục lục bài viết:

I. Quy định về thời gian quyết toán thuế hằng năm

Thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam vào cuối năm 2023 được quy định như sau:

 • Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế: Theo Luật quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Do đó, hạn chót nộp quyết toán thuế doanh nghiệp của năm 2023 sẽ là ngày 31/3/2024.
 • Cách Tính Thuế TNDN: Thuế TNDN được tính dựa trên thu nhập tính thuế, được xác định qua công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển.

Mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp hưởng ưu đãi thuế.

 • Thu Nhập Chịu Thuế TNDN: Bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ; và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.
 • Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNDN: Gồm tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN, báo cáo tài chính năm, và các phụ lục kèm theo tờ khai theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp.
 • Xác Định Thu Nhập Tính Thuế: Cần xác định thu nhập tính thuế tại chỉ tiêu C4 của tờ khai. Nếu C4 âm, năm đó doanh nghiệp không phải nộp thuế; nếu C4 dương, cần thực hiện các bước tiếp theo như chuyển lỗ hoặc tính thuế dựa trên thu nhập tính thuế dương.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng quy trình quyết toán thuế TNDN có thể phức tạp và cần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về thuế và kế toán.

1. Quy định về thời gian quyết toán thuế hằng năm

II. Những lưu ý gì với công ty xây dựng để quyết toán thuế cuối năm

Công ty xây dựng là một trong những loại hình doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh phức tạp, dẫn đến việc quyết toán thuế cuối năm cũng gặp nhiều khó khăn. Để quyết toán thuế cuối năm thành công, công ty xây dựng cần lưu ý những vấn đề sau:

1, Lưu ý về thời hạn quyết toán thuế

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với công ty xây dựng là chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Nếu quá thời hạn này, công ty sẽ bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

2, Lưu ý về hồ sơ quyết toán thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN đối với công ty xây dựng bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN);
 • Bảng kê chi tiết các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn (Mẫu số 03-1A/TNDN);
 •  Bảng kê chi tiết các khoản thu nhập, chi phí được miễn, giảm thuế (nếu có) (Mẫu số 03-1B/TNDN);
 • Bảng kê chi tiết các khoản thuế được khấu trừ, nộp thay (nếu có) (Mẫu số 03-2/TNDN);
 • Bảng kê chi tiết các khoản thuế TNDN được hoàn (nếu có) (Mẫu số 03-3/TNDN);
 • Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm của doanh nghiệp;
 •  Báo cáo thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
 •  Các chứng từ chứng minh các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn, các khoản thuế được khấu trừ, nộp thay, thuế TNDN được hoàn (nếu có).

Công ty xây dựng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. Hồ sơ quyết toán thuế không đầy đủ hoặc sai sót sẽ dẫn đến việc quyết toán thuế không thành công.

3, Lưu ý về tính chính xác của hồ sơ quyết toán thuế

Công ty xây dựng phải tự tính toán số thuế TNDN phải nộp hoặc số thuế TNDN được hoàn theo quy định của pháp luật. Hồ sơ quyết toán thuế phải chính xác, trung thực để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

4, Lưu ý về các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn

Công ty xây dựng cần lưu ý các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc tính toán các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn chính xác sẽ giúp doanh nghiệp xác định được số thuế TNDN phải nộp hoặc số thuế TNDN được hoàn.

5, Lưu ý về các khoản thuế được khấu trừ, nộp thay

Công ty xây dựng cần lưu ý các khoản thuế được khấu trừ, nộp thay được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc tính toán các khoản thuế được khấu trừ, nộp thay chính xác sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế TNDN phải nộp.

6, Lưu ý về các khoản thuế TNDN được hoàn

Công ty xây dựng có thể được hoàn lại số thuế TNDN đã nộp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty xây dựng cần lưu ý các điều kiện hoàn thuế TNDN để được hoàn lại số thuế đã nộp.

Ngoài ra, công ty xây dựng cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi quyết toán thuế cuối năm:

7, Sử dụng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

Để đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ quyết toán thuế, công ty xây dựng có thể sử dụng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp sẽ giúp công ty xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thực hiện lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp

Với những lưu ý trên, công ty xây dựng có thể quyết toán thuế cuối năm thành công và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

1534843513 768x501 1

III. Những hậu quả khi quả khi quyết toán thuế sai với công ty xây dựng

Quyết toán thuế sai là một trong những vi phạm về thuế thường gặp ở các công ty xây dựng. Hậu quả của việc quyết toán thuế sai có thể rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi và hoạt động của doanh nghiệp.

1, Hậu quả đối với doanh nghiệp

Bị phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, mức phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi quyết toán thuế sai có thể lên đến 20% tổng số tiền thuế phải nộp.

Bị truy thu thuế

Nếu doanh nghiệp quyết toán thuế sai dẫn đến số thuế phải nộp thiếu, doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Bị xử phạt về hình sự

Nếu doanh nghiệp cố ý quyết toán thuế sai nhằm trốn thuế, doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

2, Hậu quả đối với cá nhân

Bị xử phạt hành chính

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế có thể bị xử phạt hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cố ý quyết toán thuế sai nhằm trốn thuế, người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm trọn gói tại kế toán Bách Khoa

Chính sách thuế thay đổi liên tục đề phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp bạn không có thời gian để cập nhật và áp dụng các chính sách mới. Điều đó dẫn đến doanh nghiệp rất dễ vi phạm luật thuế, bị xử phạt và truy thu từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Như vậy dịch vụ Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính

Để thực hiện được các công việc hạch toán đúng bản chất các nghiệp vụ kế toán phát sinh, lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế,… Doanh nghiệp cần có những nhân viên kế toán “cứng”. Là những người nắm vững nghiệp vụ, nhiều năm kinh nghiệm. Mà chi phí thuê các nhân sự này không hề nhỏ. (Từ 10 triệu đến trên 15 triệu/tháng). Bên cạnh đó, nếu chưa thực sự am hiểu nhiều về kế toán và những quy định về luật thuế, sẽ tiềm ẩn những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.
 

⇒ Thay vào đó, Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm chi phí thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, Kế Toán Bách Khoa có chuyên viên phụ trách báo cáo tài chính giàu kinh nghiệm. Với quỹ kiến thức quyết toán thuế cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để thực hiện dịch vụ BCTC.

Khi đăng ký dịch vụ kế toán thuế trọn gói,  Kế Toán Bách Khoa sẽ chịu trách nhiệm thay doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn các thủ tục theo quy định. Tiêu chí làm việc của Bách Khoa: Nhanh chóng – kịp thời – chính xác. Bởi vậy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí quý báu, tập trung tiềm lực cho phát triển doanh nghiệp.

Khi có cơ quan thuế yêu cầu giải trình về các số liệu kế toán đã báo cáo;  Kế Toán Bách Khoa  sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

Nhân sự kế toán tại các doanh nghiệp chuyên môn còn có nhiều hạn chế. Kế Toán Bách Khoa với đội ngũ nhân sự là kế toán trưởng, chuyên viên lành nghề, cẩn thận, chắc chắn về nghiệp vụ sẽ giúp doanh nghiệp cân đối, tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết. Từ đó gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI GIÁ RẺ BÁCH KHOA

VPGD: Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline: 094.859.3663

Zalo: Dịch vụ tư vấn thuế Bách Khoa trên Zalo

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: Dịch vụ kê khai thuế Bách khoa – Báo giá trọn gói tại Hà Nội

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Ms.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí
Liên hệ tư vấn