HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MUA PHÁO HOA

Để xin cấp giấy phép mua pháo hoa kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng mẫu giấy đề nghị nào theo quy định tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP?

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2026/NĐ-CP, Nghị định 99/2016/NĐ-CP, Nghị định 137/2020/NĐ-CP. Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

Kể từ 15/8/2023, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh được quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 56/2023 NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP) cụ thể như sau:

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; mã số doanh nghiệp; số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; chủng loại, số lượng pháo hoa; tên, địa chỉ  doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 56/2023 NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ.

1.2. Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh nộp hồ sơ (nêu tại mục 2.1 bên trên) qua một trong những phương thức sau:

– Nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; hoặc

– Gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận và cấp phép

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp giấy phép mua pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 56/2023 NĐ-CP; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.

2. Mẫu đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa

TẢI MẪU: Mẫu đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và hướng dẫn sử dụng

Để xin cấp giấy phép mua pháo hoa kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng mẫu giấy đề nghị nào theo quy định tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP?

[1] Điền doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép mua bán pháo hoa.

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép mua bán pháo hoa là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

(Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

[2] Điền cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp (Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

[3] Điền đầy đủ mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị cấp Giấy phép mua bán pháo hoa.

[4] Điền họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép mua bán pháo hoa.

[5] Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa đề nghị mua. Trường hợp mua số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí