MẪU THÔNG BÁO NGHỈ TẾT MỚI NHẤT NĂM 2024

Mẫu thông báo nghỉ Tết là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ lễ, tết trong nội bộ của công ty, doanh nghiệp, trong các nhà trường.

Mẫu thông báo nghỉ Tết năm 2024

Mẫu thông báo nghỉ lễ tết nêu rõ thông tin thời gian nghỉ, những công việc cần làm trước khi nghỉ… Dưới đây là một số mẫu thông báo nghỉ Tết để bạn tham khảo.

1. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch cho công ty.


Tải về mẫu dưới đây. [Tải về]

2. Mẫu thông báo nghỉ Tết Âm lịch cho công ty.

4fN4XonB9PcmAAAAAASUVORK5CYII=

Tải về thông báo mẫu dưới đây. [Tải về]

3. Mẫu Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch dành cho sinh viên.

Y9kJeXZ7z+DyE6jGe8HlkJAAAAAElFTkSuQmCC

Tải về thông báo mẫu dưới đây. [Tải về]

4. Mẫu thông báo nghỉ Tết gửi khách hàng đối tác của công ty.