Quyết toán thuế TNCN và những quy định bạn cần phải biết.

Điều gì cần biết về quyết toán thuế TNCN_Thu nhập cá nhân?

Quyết toán thuế TNCN là quá trình tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế. Nó bao gồm việc tính toán số tiền thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền lương, tiền thưởng, tiền lãi, tiền cho thuê, tiền bán hàng, và các khoản thu nhập khác; sau đó tính toán số tiền thuế thu nhập cá nhân cần nộp dựa trên mức thuế theo quy định của pháp luật.

Mục đích chính của quyết toán thuế thu nhập cá nhân là đảm bảo người nộp thuế đóng góp đầy đủ và đúng mức thuế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn giúp cơ quan thuế đối chiếu, kiểm tra và đối chiếu số liệu với các chứng từ liên quan, đảm bảo tính minh bạch và công khai của quá trình đóng thuế.

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp sau đây cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 1. Người nộp thuế là người có thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tiền bảo hiểm xã hội và các khoản thu nhập khác từ việc làm.

 2. Người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, tổ chức cá nhân hoặc hộ kinh doanh có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thu nhập từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính,…

 3. Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính, bao gồm cả thu nhập từ lãi suất tiền gửi, chứng khoán, bất động sản, quyền sử dụng đất,…

 4. Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ việc cho thuê tài sản, bao gồm cả cho thuê nhà, đất, xe cộ, vật dụng,…

 5. Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ.

 6. Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ hoạt động tự do, tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đồng thời còn là giảng viên, bác sĩ, huấn luyện viên,…

 7. Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng lao động tại nước ngoài.

Tóm lại, mọi cá nhân hoặc tổ chức cá nhân đang có thu nhập phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng hạn và đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế

Hạn chót nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ngày 31/3 hàng năm. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế có hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc dịch vụ, thì họ phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến nộp thuế trước ngày 30/4 hàng năm.

Quy trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường gồm các bước sau đây:

 1. Tổng hợp thông tin thu nhập: Người nộp thuế cần thu thập và tổng hợp đầy đủ thông tin về thu nhập của mình, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền lãi, tiền cho thuê, tiền bán hàng, và các khoản thu nhập khác.

 2. Tính toán thuế thu nhập cá nhân: Sau khi có thông tin đầy đủ về thu nhập, người nộp thuế cần tính toán số tiền thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp theo mức thuế quy định.

 3. Lập quyết toán thuế: Người nộp thuế cần lập bản quyết toán thuế và ký xác nhận bản sao. Bản quyết toán thuế phải có đầy đủ thông tin về thu nhập, thuế phải nộp, các khoản giảm trừ, nếu có, và các thông tin liên quan khác.

 4. Nộp quyết toán thuế: Người nộp thuế cần đóng đầy đủ số tiền thuế nợ và nộp bản quyết toán thuế kèm theo các giấy tờ liên quan đến thu nhập của mình cho cơ quan thuế.

 5. Được cơ quan thuế xem xét, giải quyết và cấp Giấy chứng nhận nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.

Ngoài ra, các bước cụ thể trong quy trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể khác nhau tùy theo quy định của cơ quan thuế và pháp luật thuế địa phương. Việc nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đầy đủ và đúng hạn là rất quan trọng để tránh vi phạm pháp luật và tránh bị phạt các khoản tiền phạt và lãi suất tiền phạt từ cơ quan thuế.

Trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế phải tính toán và khai báo các khoản thu nhập và chi phí phù hợp để tính toán số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Sau đây là các khoản thu nhập và chi phí phải tính vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 1. Khoản thu nhập phải tính vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
 • Tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền phụ cấp, tiền trợ cấp, tiền trả lại của bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền trợ cấp thất nghiệp, và các khoản thu nhập khác từ nơi làm việc.
 • Thu nhập từ cho thuê nhà, đất, tài sản khác.
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, tiền cho vay, đầu tư tài chính và bất động sản.
 • Thu nhập từ tiền bán hàng, hoa hồng, tiền thưởng, tiền tài trợ, tiền quảng cáo, và các khoản thu nhập khác.
 1. Các chi phí phải tính vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
 • Các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật thuế, bao gồm các khoản giảm trừ gia cảnh như số người phụ thuộc, chi phí giáo dục của cá nhân hoặc người phụ thuộc, chi phí y tế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.
 • Các khoản chi phí trực tiếp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, bao gồm chi phí tiêu thụ hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí thuê mặt bằng, chi phí tiền điện, nước, và các khoản chi phí khác.
 • Các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà, đất, tài sản khác, bao gồm các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, và các khoản chi phí khác.
 • Các khoản chi phí phát sinh từ các khoản đầu tư như chi phí giao dịch chứng khoán, chi phí dịch vụ ngân hàng, và các khoản chi phí khác.

Việc tính toán và khai báo các khoản thu nhập và chi phí phù hợp là rất quan trọng để tránh vi phạm pháp luật thuế và đảm bảo tính chính xác trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Việc khai báo sai hoặc thiếu thông tin có thể dẫn đến việc chậm trễ trong nộp thuế hoặc bị phạt do không đầy đủ các khoản thu nhập phải nộp thuế. Do đó, người nộp thuế cần phải tính toán và khai báo đầy đủ các khoản thu nhập và chi phí phù hợp để đảm bảo tính chính xác trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

quyết toán thuế tncn

Quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Từ đầu đến cuối

Trước khi bắt đầu quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn cần phải chuẩn bị các thông tin cần thiết, bao gồm:

 • Bảng kê tổng hợp các khoản thu nhập trong năm
 • Bảng kê chi phí phát sinh trong năm
 • Bảng kê số thuế đã nộp trong năm
 • Các giấy tờ chứng minh thu nhập (hợp đồng lao động, hóa đơn bán hàng,…)

Sau khi có đầy đủ các thông tin, bạn cần tính toán số thuế phải nộp bằng cách trừ các khoản giảm trừ và tính thuế theo tỷ lệ thuế suất hiện hành.

Sau khi tính toán số thuế phải nộp, bạn cần đăng nhập vào hệ thống của cơ quan thuế để khai báo và nộp quyết toán thuế. Để đăng nhập vào hệ thống, bạn cần có mã số thuế và mật khẩu đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn cần khai báo đầy đủ thông tin trong hệ thống, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin thu nhập và thông tin các khoản giảm trừ. Nếu thông tin đã khai báo chưa chính xác hoặc thiếu sót, bạn có thể sửa chữa trong quá trình khai báo.

Sau khi khai báo thông tin, bạn cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo trước khi xác nhận nộp quyết toán thuế. Nếu thông tin chính xác, bạn có thể xác nhận nộp quyết toán.

Sau khi xác nhận nộp quyết toán thuế, bạn cần chọn hình thức nộp thuế và in biên nhận nộp thuế để lưu lại. Nếu bạn nộp thuế qua mạng, bạn có thể in biên nhận qua máy in hoặc lưu vào thiết bị lưu trữ điện tử.

Sau khi nộp quyết toán thuế, bạn cần theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế, bao

Các khoản thu nhập được miễn thuế và không được miễn thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, các khoản thu nhập sau đây được miễn thuế:

 1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhà nước.

 2. Tiền lương, tiền công và các khoản tương đương của người lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài.

 3. Tiền thưởng năm, thưởng quý, thưởng đột xuất, thưởng kết hợp doanh số của người lao động.

 4. Tiền hỗ trợ học sinh, sinh viên, và các khoản trợ cấp hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng, các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

 5. Các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

 6. Các khoản thu nhập từ việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu nhà nước.

 7. Các khoản thu nhập từ việc kinh doanh và sản xuất trong các khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển.

 8. Thu nhập từ việc sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.

Các khoản thu nhập miễn thuế sẽ được xác định và đăng ký trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm, tuy nhiên, để được miễn thuế, các khoản thu nhập này phải đáp ứng các điều kiện và quy định cụ thể của pháp luật.

Theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, các khoản thu nhập sau đây không được miễn thuế:

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản tương đương của cá nhân.

 2. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, kinh doanh bất động sản, cho thuê tài sản.

 3. Thu nhập từ tiền lãi, tiền thuê, tiền cổ tức, và các khoản thu nhập tương tự.

 4. Thu nhập từ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng tài sản, quyền sử dụng bản quyền, quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền sử dụng bằng sáng chế và các quyền sử dụng tài sản khác.

 5. Thu nhập từ hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

 6. Thu nhập từ tình trạng thừa kế, tặng quà, quyên góp.

 7. Thu nhập từ các khoản bồi thường, tiền phạt, phụ cấp, khoản hỗ trợ, bảo hiểm.

Các khoản thu nhập trên sẽ phải tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật và được liệt kê rõ ràng trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Các khoản giảm trừ được áp dụng trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bao gồm:

 1. Khoản giảm trừ cá nhân và gia đình:
  • Áp dụng cho các cá nhân và gia đình có thu nhập từ lao động, kinh doanh, nghề tự do, tiền lương, tiền công, tiền thưởng, trợ cấp…
  • Mức giảm trừ được tính theo số lượng người phụ thuộc trong gia đình của người nộp thuế, bao gồm: vợ/chồng, con, cha/mẹ và người giúp việc.
 1. Khoản giảm trừ cho những người có nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh:
  • Áp dụng cho các cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh như chủ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh…
  • Mức giảm trừ được tính theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 1. Khoản giảm trừ cho những người làm việc tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất:
  • Áp dụng cho các cá nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
  • Mức giảm trừ được tính theo số ngày làm việc trong năm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
 1. Khoản giảm trừ khác:
  • Bao gồm các khoản giảm trừ cho việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí giáo dục; chi phí đi lại công tác…
  • Mức giảm trừ được tính theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lưu ý rằng mức giảm trừ của các khoản này sẽ được tính dựa trên quy định của pháp luật và được cập nhật định kỳ theo từng năm. Việc áp dụng đúng các khoản giảm trừ này sẽ giúp giảm thiểu số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế.

Điều kiện, thủ tục và thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện, thủ tục và thời hạn để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

Điều kiện để quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế trong năm, bao gồm thu nhập từ lương, từ kinh doanh, từ tư vấn, từ nộp tiền thuê đất, thuê nhà…
 • Nếu thu nhập của người nộp thuế bị trừ bớt bởi các khoản giảm trừ, vượt quá mức giảm trừ thì phải quyết toán thuế.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Đăng ký mã số thuế cá nhân (MSTCN) và đăng ký tạm trú/tạm vắng nếu cần thiết.
 • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kèm theo các giấy tờ liên quan.
 • Nộp tiền thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Đối với cá nhân tự quyết toán thuế: thời hạn nộp là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức là ngày 31/3 hàng năm).
 • Đối với cá nhân không tự quyết toán thuế: thời hạn nộp là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức là ngày 30/4 hàng năm).

Hậu quả khi vi phạm các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Phần này sẽ trình bày về hậu quả khi vi phạm các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

Phạt tiền:

 • Người nộp thuế sẽ bị phạt tiền theo tỷ lệ phần trăm số tiền thuế chưa nộp theo quy định của pháp luật.
 • Số tiền phạt tiền phụ thuộc vào mức độ vi phạm và được quy định cụ thể trong pháp luật.

Xử lý hành chính:

 • Người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính nếu vi phạm các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Hình thức xử lý hành chính có thể là cảnh cáo, buộc bồi thường thiệt hại hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Xử lý hình sự:

 • Nếu người nộp thuế có hành vi gian lận, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trốn thuế hoặc lẩn tránh nghĩa vụ thuế, họ có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Các hậu quả khác:

 • Ngoài các hình thức xử lý nói trên, việc vi phạm các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn có thể gây ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của cá nhân, doanh nghiệp.
 • Nếu vi phạm nhiều lần hoặc gian lận thuế quá nghiêm trọng, người nộp thuế có thể bị cấm hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tóm lại, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ pháp lý của người nộp thuế. Việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn không chỉ giúp người nộp thuế tránh được các hậu quả pháp lý mà còn góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Tổng kết

Việc thuê dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp. Sau đây là một số đánh giá về sự cần thiết của việc thuê dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Tiết kiệm thời gian và nỗ lực: Quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Việc thuê dịch vụ sẽ giúp cho cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nỗ lực để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
 • Đảm bảo tuân thủ luật pháp: Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một yêu cầu pháp lý và bắt buộc đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Việc thuê dịch vụ sẽ giúp cho cá nhân và doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ luật pháp và tránh được các rủi ro pháp lý.
 • Giảm thiểu sai sót và rủi ro: Việc tính toán và đăng ký thuế thu nhập cá nhân là một quy trình phức tạp và có thể dẫn đến nhiều sai sót và rủi ro. Việc thuê dịch vụ sẽ giúp cho cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót và rủi ro này.
 • Tư vấn chuyên môn: Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường đi kèm với các dịch vụ tư vấn chuyên môn về thuế, giúp cho cá nhân và doanh nghiệp có được các thông tin và kiến thức cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tối ưu hóa chi phí thuế.

Tóm lại, việc thuê dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là rất cần thiết để giúp cho cá nhân và doanh nghiệp tuân thủ luật pháp, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí thuế.

KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ & HOÀN THUẾ TNCN

VPGD: Phòng 503 Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0979.005.611

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí