NHỮNG SAI SÓT KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THƯỜNG GẶP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

Kế toán xuất nhập khẩu là nghiệp vụ liên quan đến việc hạch toán các loại chứng từ xuất nhập khẩu như chứng từ nộp thuế, vận đơn (chứng từ vận tải – logistics), chứng từ thanh toán và những sai sót ở ngành nghề này là điều không thể tránh khỏi. Hãy cùng Kế toán Bách Khoa theo dõi nội dung dưới đây để biết về những sai sót thường gặp ở kế toán công ty xuất nhập khẩu nhé.

NHỮNG SAI SÓT KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THƯỜNG GẶP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

1. Sai sót về giá trị hàng hóa

Kế toán xuất nhập khẩu cần đảm bảo rằng giá trị hàng hóa được xác định chính xác trong tài liệu kế toán. Sai sót về giá trị có thể dẫn đến tính toán thuế và các khoản phí sai lệch. Dưới đây là một số ví dụ về sai sót về giá trị hàng hóa:

 • Chưa bao gồm các khoản phí và chi phí khác: Trong quá trình tính giá trị hàng hóa, có thể có các khoản phí vận chuyển, bảo hiểm, phí thông quan và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu. Nếu không tính toán chính xác những khoản này, giá trị hàng hóa sẽ không phản ánh đầy đủ thực tế.
 • Sai sót trong việc chuyển đổi tiền tệ: Khi giao dịch diễn ra qua nhiều quốc gia có sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau, việc chuyển đổi tiền tệ để tính toán giá trị hàng hóa có thể gây ra sai sót nếu tỷ giá không được cập nhật hoặc tính toán sai.
 • Không tính đến giá trị gia tăng hoặc giảm giá: Trong một số trường hợp, giá trị hàng hóa có thể được điều chỉnh bởi các yếu tố như giá trị gia tăng qua quá trình chế biến hoặc giảm giá do thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. Nếu không tính toán đúng các điều kiện này, giá trị hàng hóa sẽ không chính xác.
 • Sai sót trong việc xác định giá trị thực tế: Trong trường hợp khó xác định giá trị thực tế của hàng hóa (như hàng hóa độc đáo, hiếm có), có thể xảy ra sai sót khi định giá, ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Thiếu chứng từ và thông tin xác thực: Khi không có đủ chứng từ hoặc thông tin xác thực về giá trị hàng hóa, kế toán sẽ gặp khó khăn trong việc xác định và bổ sung giá trị chính xác.
 • Sai sót trong quy trình ghi nhận và xác nhận giá trị: Khi quy trình ghi nhận giá trị hàng hóa không được thực hiện chính xác hoặc không có bước xác nhận độc lập, có thể dẫn đến sai sót trong ghi sổ kế toán.

2. Phân loại hàng hóa không đúng mã HS

Khi giao dịch diễn ra qua nhiều quốc gia có sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau, việc chuyển đổi tiền tệ để tính toán giá trị hàng hóa có thể gây ra sai sót nếu tỷ giá không được cập nhật hoặc tính toán sai. Một số ví dụ về sai sót này:

 • Chưa bao gồm các khoản phí và chi phí khác: Trong quá trình tính giá trị hàng hóa, có thể có các khoản phí vận chuyển, bảo hiểm, phí thông quan và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu. Nếu không tính toán chính xác những khoản này, giá trị hàng hóa sẽ không phản ánh đầy đủ thực tế.
 • Sai sót trong việc chuyển đổi tiền tệ: Khi giao dịch diễn ra qua nhiều quốc gia có sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau, việc chuyển đổi tiền tệ để tính toán giá trị hàng hóa có thể gây ra sai sót nếu tỷ giá không được cập nhật hoặc tính toán sai.
 • Không tính đến giá trị gia tăng hoặc giảm giá: Trong một số trường hợp, giá trị hàng hóa có thể được điều chỉnh bởi các yếu tố như giá trị gia tăng qua quá trình chế biến hoặc giảm giá do thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. Nếu không tính toán đúng các điều kiện này, giá trị hàng hóa sẽ không chính xác.
 • Sai sót trong việc xác định giá trị thực tế: Trong trường hợp khó xác định giá trị thực tế của hàng hóa (như hàng hóa độc đáo, hiếm có), có thể xảy ra sai sót khi định giá, ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Thiếu chứng từ và thông tin xác thực: Khi không có đủ chứng từ hoặc thông tin xác thực về giá trị hàng hóa, kế toán sẽ gặp khó khăn trong việc xác định và bổ sung giá trị chính xác.
 • Sai sót trong quy trình ghi nhận và xác nhận giá trị: Khi quy trình ghi nhận giá trị hàng hóa không được thực hiện chính xác hoặc không có bước xác nhận độc lập, có thể dẫn đến sai sót trong ghi sổ kế toán.

Để tránh sai sót phân loại mã HS, doanh nghiệp cần tuân thủ các hướng dẫn và hệ thống phân loại chuẩn, cung cấp thông tin chính xác về các chi tiết và đặc tính của hàng hóa, và có thể tham khảo sự hỗ trợ từ các chuyên gia về hải quan hoặc các cơ quan chính quyền liên quan.

3. Sai sót về thuế và phí

Kế toán xuất nhập khẩu cần chắc chắn rằng các khoản thuế và phí đã được tính toán chính xác và đúng quy định của pháp luật. Một số sai sót về thuế và phí có thể kế tới như:

 • Sai sót trong tính toán thuế và phí: Nếu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc các khoản phí khác được tính toán sai lệch, đồng nghĩa với việc bạn có thể phải trả nhiều hơn hoặc ít hơn so với số tiền thực tế phải nộp.
 • Thiếu sót trong việc hưởng ưu đãi thuế: Một số quốc gia cung cấp các quyền lợi và ưu đãi thuế cho các giao dịch xuất khẩu hoặc các ngành công nghiệp cụ thể. Nếu bạn không đủ chú ý và bỏ lỡ việc hưởng ưu đãi này, bạn có thể phải trả nhiều hơn so với cần thiết.
 • Không tuân thủ thời hạn nộp thuế: Việc không tuân thủ thời hạn nộp thuế có thể dẫn đến các khoản phạt và phí trừng phạt, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tín dụng của doanh nghiệp.
 • Sự phức tạp trong quản lý dòng tiền: Sai sót về thuế và phí có thể tạo ra sự phức tạp trong quản lý dòng tiền, ảnh hưởng đến khả năng dự trù và quản lý tài chính.
 • Thất thoát tài sản: Nếu bạn không tính toán đúng các khoản thuế và phí, bạn có thể bị thiếu sót về tài sản và không có đủ tài chính để thực hiện các giao dịch khác.
 • Rủi ro hợp pháp: Vi phạm các quy định thuế và phí có thể gây ra rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Biện pháp để tránh sai sót về thuế và phí, quản lý kế toán cần thực hiện các quy trình kiểm tra và đối chiếu thông tin chặt chẽ, sử dụng phần mềm kế toán hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia thuế và hải quan, và luôn cập nhật với các quy định thuế và phí mới nhất của quốc gia hoặc khu vực mình hoạt động

4. Thiếu sót trong tài liệu và chứng từ

Việc không đầy đủ và chính xác trong việc lưu trữ và quản lý các tài liệu và chứng từ liên quan đến giao dịch xuất nhập khẩu có thể gây khó khăn trong việc kiểm tra và kiểm tra sau này. Một số hậu quả thiếu sót trong tài liệu và chứng từ:

 • Khả năng kiểm tra và xác minh bị hạn chế: Thiếu sót chứng từ và tài liệu làm cho việc kiểm tra, xác minh và làm rõ các giao dịch trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện được.
 • Khó khăn trong bảo vệ quyền lợi: Nếu không có đủ chứng cứ để xác minh quyền lợi hoặc yêu cầu của bạn, bạn có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích trong các giao dịch.
 • Rủi ro về pháp lý: Chứng từ và tài liệu không đầy đủ có thể tạo ra rủi ro pháp lý, với khả năng xảy ra các tranh chấp và mâu thuẫn trong tương lai.
 • Khả năng thiếu sót về thuế và phí: Nếu các thông tin không được ghi chép đầy đủ và chính xác, bạn có thể bỏ sót các khoản thuế và phí hoặc tính toán chúng sai lệch.
 • Không đảm bảo tuân thủ quy định hải quan: Các cơ quan hải quan thường yêu cầu các chứng từ và thông tin đầy đủ để thực hiện quá trình thông quan. Thiếu sót tài liệu có thể dẫn đến việc không tuân thủ các quy định này.
 • Khó khăn trong quản lý tài chính: Thiếu sót tài liệu và chứng từ có thể làm tăng sự phức tạp trong quản lý tài chính, làm cho việc theo dõi và dự báo khó khăn hơn.
 • Ảnh hưởng đến kiểm toán: Khi có nhu cầu kiểm toán, việc không có đủ chứng từ và tài liệu có thể kéo dài quá trình này hoặc làm tăng khả năng xảy ra sai sót.

Để tránh thiếu sót trong tài liệu và chứng từ, quản lý kế toán cần thực hiện các quy trình kiểm tra và xác minh đầy đủ thông tin, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến giao dịch xuất nhập khẩu được tổ chức và lưu trữ một cách cẩn thận, và hợp tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chứng từ và tài liệu

5. Sai sót trong việc ghi sổ kế toán

Ghi sai thông tin trong sổ sách kế toán có thể dẫn đến thất thoát tài sản hoặc sai lệch trong báo cáo tài chính. Dưới đây là một số hậu quả và tình huống mà sai sót ghi sổ kế toán có thể gây ra:

 • Báo cáo tài chính không chính xác: Sai sót trong ghi sổ kế toán có thể dẫn đến các số liệu không chính xác trong báo cáo tài chính. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.
 • Rủi ro kiểm toán và review: Khi có nhu cầu kiểm toán hoặc review tài chính, sai sót ghi sổ có thể làm cho quá trình này khó khăn hơn và tốn thời gian hơn, đồng thời có nguy cơ phát hiện ra các sai sót khác.
 • Khó khăn trong quản lý tiền mặt: Ghi sai số liệu liên quan đến các khoản thu, chi, và nợ có thể làm cho quản lý tiền mặt và dòng tiền trở nên phức tạp và không chính xác.
 • Vi phạm các quy định thuế và pháp luật: Sai sót ghi sổ có thể dẫn đến việc không tuân thủ các quy định thuế và pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu.
 • Sự không khớp trong số liệu: Sai sót trong ghi sổ có thể dẫn đến sự không khớp giữa các bản ghi tài chính và thực tế giao dịch, làm cho việc kiểm tra và đối chiếu thông tin trở nên khó khăn.
 • Rối loạn trong hệ thống kế toán: Sai sót trong ghi sổ có thể tạo ra rối loạn trong hệ thống kế toán và làm cho việc theo dõi, tìm kiếm thông tin và phân tích dữ liệu khó khăn hơn.
 • Rủi ro mất tín dụng: Báo cáo tài chính không chính xác có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và gây rủi ro về mất tín dụng.

Để tránh sai sót trong việc ghi sổ kế toán, cần thiết lập các quy trình chặt chẽ, kiểm tra và xác minh định kỳ, và đào tạo nhân viên kế toán để họ hiểu rõ về nguyên tắc và quy tắc kế toán cũng như tầm quan trọng của việc ghi nhận thông tin chính xác.

6. Không đối chiếu thông tin

Không kiểm tra và đối chiếu thông tin giữa các tài liệu, hệ thống, và các bộ phận có thể tạo ra sự không khớp và sai sót. Một số 

 • Sai sót trong báo cáo tài chính: Không đối chiếu thông tin có thể làm cho các số liệu trong báo cáo tài chính không chính xác, ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và đánh giá hiệu suất tài chính.
 • Không phát hiện lỗi và sai sót: Việc không đối chiếu thông tin làm cho việc phát hiện lỗi và sai sót trong các tài liệu kế toán trở nên khó khăn hơn. Những sai sót này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của quy trình giao dịch.
 • Rủi ro về kiểm toán Không đối chiếu thông tin có thể khiến quá trình kiểm toán  tài chính trở nên phức tạp hơn, và có thể dẫn đến việc phát hiện sai sót sau này.
 • Khó khăn trong tìm kiếm thông tin: Nếu thông tin không được đối chiếu chính xác, việc tìm kiếm thông tin liên quan đến giao dịch cụ thể trở nên khó khăn và mất thời gian.
 • Sự không khớp trong số liệu: Không đối chiếu thông tin có thể dẫn đến sự không khớp giữa các bản ghi tài chính và các tài liệu gốc, tạo ra sự bất đồng nhất và khó khăn trong việc xác minh.
 • Rối loạn trong hệ thống kế toán: Không đối chiếu thông tin có thể tạo ra rối loạn trong hệ thống kế toán, làm cho việc theo dõi và quản lý dữ liệu trở nên phức tạp.
 • Rủi ro về tuân thủ quy định: Không đối chiếu thông tin có thể dẫn đến việc không tuân thủ các quy định hải quan, thuế và pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu.

Để khắc phục sai sót không đối chiếu thông tin, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình đối chiếu thường xuyên và đảm bảo rằng các thông tin từ các nguồn khác nhau được phù hợp và thống nhất. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và tín hiệu của dữ liệu tài chính và kế toán.

7. Sai sót trong việc thực hiện các hợp đồng và thanh toán

Việc không tuân thủ đúng các điều khoản trong hợp đồng hoặc sai sót trong quá trình thanh toán có thể gây mất cơ hội hoặc mâu thuẫn với đối tác thương mại. Dưới đây là một số hậu quả và tình huống mà sai sót này có thể gây ra:

 • Mất cơ hội kinh doanh: Sai sót trong việc thực hiện hợp đồng và thanh toán có thể dẫn đến mất cơ hội kinh doanh, gây ra sự không hài lòng cho đối tác và làm mất khả năng đàm phán trong tương lai.
 • Rủi ro về tài chính: Nếu không thực hiện thanh toán đúng thời hạn hoặc không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, bạn có thể phải chịu các khoản phạt hoặc mất cơ hội nhận các giảm giá hoặc ưu đãi.
 • Ràng buộc pháp lý: Việc vi phạm các điều khoản hợp đồng có thể dẫn đến các tranh chấp pháp lý và yêu cầu phải bồi thường cho các thiệt hại gây ra.
 • Thất bại trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ: Nếu không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng, bạn có thể gây ra thất bại trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, ảnh hưởng đến danh tiếng và khả năng làm việc với đối tác trong tương lai.
 • Ảnh hưởng đến mối quan hệ: Sai sót trong việc thực hiện hợp đồng và thanh toán có thể gây ra xung đột và ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh giữa các bên.
 • Khả năng mất đối tác: Nếu vi phạm các điều khoản hợp đồng một cách nghiêm trọng, bạn có thể mất đối tác kinh doanh quan trọng.
 • Không tuân thủ quy định hải quan và thuế: Sai sót trong việc thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu có thể dẫn đến việc không tuân thủ các quy định hải quan, thuế và pháp luật liên quan.

Để khắc phục sai sót trong việc thực hiện các hợp đồng và thanh toán, quy trình quản lý giao dịch và thanh toán cần phải được thiết lập chặt chẽ. Sử dụng hệ thống và công cụ tự động để giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch và thanh toán.

8. Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ

Không có các quy trình kiểm soát nội bộ hoặc không tuân thủ các quy trình này có thể tạo điều kiện cho sai sót xảy ra mà không được phát hiện. Một số hậu quả và tình huống mà thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể gây ra:

 • Sai sót trong ghi sổ kế toán: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể tạo điều kiện cho việc ghi sổ kế toán không chính xác, dẫn đến sai lệch trong báo cáo tài chính và rủi ro pháp lý.
 • Rủi ro lừa đảo và thất thoát tài sản: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể làm cho doanh nghiệp dễ bị lừa đảo hoặc mất tài sản, do thiếu sự giám sát và kiểm tra đúng đắn.
 • Khả năng rò rỉ thông tin: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể gây ra rò rỉ thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an ninh thông tin.
 • Sự không rõ ràng trong quy trình: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể làm cho quy trình làm việc không rõ ràng, dẫn đến sự không hiệu quả và thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ.
 • Khả năng gây sai sót trong đặt hàng và cung cấp: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể làm cho việc đặt hàng và cung cấp hàng hóa không đáng tin cậy và không chính xác.
 • Sự không đồng nhất trong quản lý nhân sự: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến sự không đồng nhất trong quản lý nhân sự, làm cho việc thực hiện chính sách và thực hiện các quy trình quản lý trở nên khó khăn.
 • Rủi ro về vi phạm pháp luật và quy định: Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến việc vi phạm các quy định pháp luật và quy định liên quan đến kế toán, thuế, hải quan, và an ninh.

Để khắc phục sai sót trong kiểm soát nội bộ, tổ chức cần xây dựng một chương trình kiểm soát nội bộ toàn diện, đảm bảo có phân chia rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm, thiết lập quy trình kiểm soát rõ ràng, thực hiện kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên, xây dựng cơ chế phản hồi và cải tiến, đào tạo nhân viên về kiểm soát nội bộ và đảm bảo đủ tài liệu và bằng chứng liên quan.

9. Sai sót trong tính toán các chi phí vận chuyển và bảo hiểm

Nếu không tính toán chính xác các khoản phí vận chuyển và bảo hiểm, kế toán sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra báo cáo tài chính xác. Một số hậu quả và tình huống mà sai sót này có thể gây ra:

 • Chi phí tăng cao hoặc thiếu sót tài chính: Sai sót trong tính toán các chi phí vận chuyển và bảo hiểm có thể dẫn đến việc phải trả nhiều hơn dự kiến hoặc không đủ tài chính để thực hiện các giao dịch.
 • Khả năng cạnh tranh bị ảnh hưởng: Nếu tính toán sai và bạn không thể cung cấp giá cạnh tranh, bạn có thể mất cơ hội kinh doanh cho các đối thủ cạnh tranh khác.
 • Thất thoát về lợi nhuận: Sai sót trong tính toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm có thể làm giảm lợi nhuận thu được từ giao dịch xuất nhập khẩu.
 • Rủi ro về quản lý rủi ro: Nếu tính toán bảo hiểm không chính xác, bạn có thể không đủ bảo vệ chống lại các rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra.
 • Khó khăn trong dự trù tài chính: Sai sót trong tính toán chi phí có thể làm cho việc dự trù tài chính cho các dự án và giao dịch trở nên khó khăn và không chính xác.
 • Rủi ro không tuân thủ quy định: Nếu bạn không tính toán đúng các khoản phí và thuế liên quan đến vận chuyển và bảo hiểm, bạn có thể vi phạm các quy định pháp luật và hải quan.
 • Sự không chắc chắn trong lập kế hoạch: Sai sót trong tính toán các chi phí có thể tạo ra sự không chắc chắn trong việc lập kế hoạch và dự báo tài chính của doanh nghiệp.

Để khắc phục sai sót trong việc tính toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm, cần thiết lập các quy trình kiểm tra và đối chiếu, đảm bảo sự đào tạo đầy đủ cho nhân viên liên quan và theo dõi thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và tối ưu hóa trong việc tính toán các chi phí này

Lời kết

Công ty Kế Toán Bách Khoa là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế… uy tín.. Nhân sự của kế toán Bách Khoa là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp. Khi bạn sử dụng dịch vụ của Kế toán Bách Khoa, chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thành công việc từ a đến z. Công ty Kế toán Bách Khoa cam kết sẽ cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý. 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁCH KHOA – Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Địa chỉ VP: Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0979.005.611

Zalo: 0979.005.611

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí