Tóm tắt quy định về viết tên hàng hóa trên hóa đơn

Đánh giá bài viết

1. Sau khi chuyển đổi áp dụng thông tư 78/2021/TT-BTC, NĐ 123/2020/NĐ-CP

Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết từng chủng loại (VD: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia,…)

Trường hợp hàng hóa phải đăng kí quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. VD: Số khung, số máy ô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của 1 ngôi nhà,…

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt tên được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.
Cơ sở pháp lý: Điều 10. Nội dung hóa đơn – NĐ 123/2023/NĐ-CP

2. Trước 1/7/2022, trước khi chuyển đổi áp dụng thông tư 78/2021/TT-BTC, nghị định 123/2020/NĐ-CP

– Người bán phải ghi đầy đủ thông tin tên hàng hóa, dịch vụ kèm theo mã hàng hóa do công ty quy định trên hóa đơn đầu ra.

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán có thể lựa chọn một trong các cách sau:

+ Lập thành nhiều hóa đơn

+ Chi liên tiếp nhiều số hóa đơn

+ Sử dụng bảng kẻ để liệt kê tên hàng hóa, dịch vụ cung cấp

Một số trường hợp về mã hàng hóa trên hóa đơn cần lưu ý:

TH1: mã hàng hóa đầu vào khác với mã hàng hóa do công ty quản lý cho cùng một mặt hàng.

– Công ty sử dụng mã hàng hóa công ty quản lý để theo dõi hàng tồn kho và xuất hóa đơn đầu ra

TH2: công ty quy định mã hàng hoa và tên bằng tiếng Anh không thể dịch sang tiếng Việt:

– Công ty phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa như trên tờ khai nhập khẩu với cơ quan Hải quan

3. Căn cứ pháp lý:

A. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Điều 16 Lập hóa đơn:

  1. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

….

  1. c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ đề quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.

Các loại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm… được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.”

B. Điều 19, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

C. Khoản 1, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.”


Hotline: 0985.547.782 – 0389.566.129

Zalo: 0389.566.129Thúy Hằng

Gmail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Web: ketoanbachkhoa.vn

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BÁCH KHOA – CHIA SẺ KIẾN THỨC – CHIA SẺ THÀNH CÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí